OKULLARDA YAPILAN ÖĞRENCİ KAYITLARINDAN PARA ALINMAYACAK

OKULLARDA YAPILAN ÖĞRENCİ KAYITLARINDAN PARA ALINMAYACAK
Karaman Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Altun, Basın açıklamsı yaparak Okullarda yapılan öğrenci kayıtlarından para alınmayacak dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Sebahaddin ALTUN yaptığı açıklamada; “ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 16’ıncı maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde; eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul ile aile arasında işbirliği sağlamaya yönelik okullarda okul-aile birliklerinin kurulacağı, okul-aile birliklerinin, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdi bağışları kabul edebileceği, ancak öğrenci velilerin hiçbir suretle bağış yapmaya zorlanamayacağı, hükümleri yer almaktadır.
 
Bir yandan eğitim alanında özellikle son yıllarda yapılan iyileştirmelerde Devlet-vatandaş işbirliğinin en güzel örneği yaşanırken bir yandan da okullarımızda öğrenci kayıt-kabul esnasında ve diplomaların verilmesi sırasında velilerimizin bağış yapmaya zorlandığı yönünde az sayıda da olsa duyumlar alınmaktadır. Okullarımızda, öğrenci kayıtlarının bağış şartına bağlanması ve bağış yapmayanlara diplomalarının verilmemesi kabul edilemez bir durumdur.
İlimiz genelindeki ilk ve orta dereceli okullara yapılan öğrenci kayıtlarından zorla bağış talep edilmesi durumunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün veliler tarafından mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir. Konu Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER tarafından ülke genelinde hassasiyetle takip edilmektedir. Bu konuda ilgililerin hassa olmaları gerekmektedir.”dedi.