Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı: Performansı Düşük Öğretmenlere Memur Statüsü!

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı: Performansı Düşük Öğretmenlere Memur Statüsü!
Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına göre, düşük performans gösteren öğretmenler MEB'e bağlı memur statüsüne geçirilebilir.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağındaki "hizmet sınıfının değiştirilmesi" dikkat çekici. Taslak yasalaşırsa, performansı yetersiz olan öğretmenlerin meslekten alınarak, MEB'e bağlı memur konumuna düşürülmesi söz konusu olabilir.

Yeni düzenlemeye göre performansı yetersiz olan kadrolu öğretmenlere genel idare hizmetleri sınıfında (veri toplama, işleme, analiz ve hazırlama gibi görevler) kadro verilerek merkeze alınacaklar.

İlgili madde şöyle; “Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.” şeklinde açıklandı.