Öcalanʹın yakalanması İnkılap Tarihi kitaplarından çıkartıldı.

Öcalanʹın yakalanması İnkılap Tarihi kitaplarından çıkartıldı.
Yeni eğitim-öğretim yılında ders kitaplarında da değişikliklere gidildi. Bunlardan en dikkat çekeni ise 8inci sınıflarda okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yapıldı.

KİTAPTA 3 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı 15 milyon öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim döneminde, müfredatta bulunan bazı kitaplarda değişiklikler yaptı. Bu kitapların başında ilköğretim 8’inci sınıflara okutulan yakın tarihimizi konu alan ’İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ kitabı geliyor. Kapağı ve içindeki birçok konu olduğu gibi kalan kitapta 3 önemli değişikliğe gidildi. Bunlardan ilki, ’1990’lı yılların önemli olayları’nın anlatıldığı 7’nci ünitede yapılan değişiklik. Eski kitabın 201’inci sayfasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanması için “1990’lı yılların en önemli olaylardan biri de Suriye’de saklanan bölücü örgüt başının 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesidir” deniyordu.

KÜRT AÇILIMI MI, SURİYE TÜRKİYE YAKINLAŞMASI MI?
Bu ifade, bu yıl ders kitabından tamamen çıkarıldı, Öcalan’ın yakalanmasına hiç değinilmedi. Öcalan’ın isminin kitaptan çıkarılması, Türkiye’nin Suriye ile yakınlaşmasının bir sonucu olarak yorumlanıyor. İki ülkenin karşılıklı olarak vizeleri kaldırılmasıyla başlayan iyi ilişkilerin, kitapta geçen ’Suriye tarafından saklanan’ ifadesiyle zedelenmemesinin amaçlandığı söyleniyor. Ancak Öcalan ile ilgili bölümün, son günlerde konuşulan Kürt açılımına bağlayanlar da var.

İRTİCAİ FAALİYETLERİN TANIMI DA DEĞİŞTİ
Kitaptaki diğer önemli değişiklik de irticai faaliyetlerin tanımıyla ilgili. Bir yıl önceki kitapta ’İrticai Faaliyetler’ başlığında şu ifadelere yer veriliyordu: “İrticai faaliyetlere katılanlar, toplumdaki din ve mezhep çeşitliliğini kullanarak kargaşa ortamı yaratmaya çalışırlar. Bu kargaşaya da mevcut devlet düzeninin yol açtığına halkı inandırmaya çalışırlar. Laikliğin dinsizlik olduğunu iddia ederek, laikliği benimseyenleri din düşmanı olarak tanıtırlar. Radyo, televizyon, gazete, dergi ve kitaplar aracılığıyla Atatürk ve devlet aleyhine propaganda yaparlar. Laik devlet yapısının dini değerleri göz ardı ettiğine inanırlar.” Yenilenen kitapta tanım değişerek şu şekilde yer aldı: “İrticai faaliyetlerde bulunanlar, toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip akla ve bilime aykırı eylemlerde bulunarak çağdışı bir düzeni geri getirmeye çalışırlar. Her türlü gelişim, değişim ve yeniliğe karşı tavırlı olmak irticanın en önemli özelliğidir. Bu tür faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren devletimizi ve milletimizi tehdit etmektedir.”

ERMENİSTAN AÇILIMI YANSIDI ʹSORUNʹ ÇIKTI, ʹİLİŞKİʹ GELDİ
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında yapılan önemli değişikliklerden biri de Ermeni iddialarıyla ilgili. Eski kitaptaki ’Sorun Neden Ermeniler’ konu başlığı, yeni kitapta, ’Türk-Ermeni İlişkileri’ olarak değiştirildi. Yeni kitaba, “1915 olayları hakkındaki Ermeni iddiaları uluslararası kamuoyunda zaman zaman gündeme gelmektedir. Arşivlerimizde konuyla ilgili çok sayıda yazılı ve görsel eser de vardır. Bu eser ve belgeler Ermeni iddialarının doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti konuyla ilgili olarak arşivlerini araştırmacılara açmıştır” ifadeleri eklendi. Diğer yandan önceki kitapta olmayan, “Aslında asırlarca Anadolu’da Müslüman ahali ile birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamış olan Ermeniler’in önemli bir kısmı bu olan biteni onaylamıyordu. Ne var ki , Ermeni komitalarının yaptıklarına karşı çıkan Ermeniler de bu komitalar tarafından cezalandırılıyordu” ifadeleri de yer aldı.