Mustafa Kalaycı’dan Soru Önergesi

Mustafa Kalaycı’dan Soru Önergesi
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kalkınma Bakanı Cevadet Yılmaz’ın cevaplandırması isteğiyle soru önergesi verdi.

 Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TÜİK Tarafından yayınlanan Hanehalkı İşgücü Anketi Bölgesel Sonuçlarının güven vermediğini belirtti.

TÜİK Raporuna göre Konya ve Karaman Bölgesinde Ev hanımı sayısının %63 oranında 103 bin sayısına çıkmasının nedenini soran Mustafa Kalaycı “ Ne oldu? Kadınlar çalışma hayatını terk edip evine mi çekilmiştir” sorusunu sordu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın verdiği soru önergesinde ki maddeler;

TÜİK verileri güven vermiyor. TÜİK tarafından yayınlanan “Hanehalkı İşgücü Anketi Bölgesel Sonuçları”’na göre, Konya-Karaman bölgesinde, 2011 yılında (yıllık olarak);

* Çalışma çağındaki nüfus % 1 oranında 16 bin kişi artmasına rağmen,

* İşgücü sayısı % 2,9 oranında 24 bin kişi azalmış,

* İstihdam edilenlerin sayısı % 1,2 oranında 9 bin kişi azalmış,

* İşsiz sayısı da % 21,7 oranında 15 bin kişi azalmış,

* Ev hanımı sayısı ise % 63,2 oranında 103 bin kişi artmıştır.

İstihdamdaki daralmanın nedeni; işveren ve kendi hesabına çalışanların % 9,5 oranında 13 bin kişi azalması olup, bunun 9 bini tarım, 4 bini de tarım dışı sektörlerdedir.

Diğer taraftan; TÜİK tarafından 2004 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan verilere göre, Konya-Karaman bölgesinde;

* İşsiz sayısı 2004 yılında 56 bin kişi iken, 2011 yılında 54 bin kişiye düşmüş,

* Buna karşılık; işsiz sayılmayan “iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar” 2004 yılında 31 bin kişi iken, 2011 yılında 124 bin kişiye yükselmiştir.

Konya-Karaman bölgesinde;

1) Ev hanımı sayısı % 63,2 gibi yüksek oranda neden artmıştır? Kadınlar çalışma hayatını terk edip evine mi çekilmiştir? TÜİK, işsizlik oranlarını düşük göstermek adına mı, böyle saçma sonuçlara meydan veriyor? Bu verilere nasıl güvenilecek?

2) Ekonomide yüksek büyüme yaşandığı halde, Konya-Karaman bölgesinde istihdam neden daralmıştır? Bu sonuç, yüksek büyümeden Bölgemizin nasibini alamadığına mı, yoksa büyümenin gerçekçi olmadığına mı işaret ediyor?

3) İşveren ve kendi hesabına çalışan sayısının % 9,5 azalmasında, AKP Hükümetinin yanlış politikaları yüzünden, birçok esnaf ve çiftçinin işini bırakmak zorunda kalmasının bir etkisi var mıdır?

4) İstihdamı artırmadan, işsizliği azaltmayı nasıl becerebildiniz?

5) Bölgemizde işsiz sayısı 7 yılda 2 bin kişi azalırken, işi olmadığı halde iş aramayanların sayısının 93 bin kişi artmasının sebebi nedir? İnsanımızın, işsiz ve çalışmaya hazır olduğu halde, iş aramamasında sosyal yardımların bir etkisi var mıdır? Hükümetiniz tembelliği mi teşvik ediyor?