Mustafa Bayır, 2011ʹde Yaptıklarını Tek Tek Anlattı

Mustafa Bayır, 2011ʹde Yaptıklarını Tek Tek Anlattı
Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Bayır, Meclislerinde demokrasinin türül türül tüttüğünü söyledi.

 Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Bayır, yaptığı bir basın toplantısıyla İl Özel İdaresi’nin 2011 yılında yaptığı çalışmalarını değerlendirirken 2012 yılı hedeflerini açıkladı.

Bayır, 2011 yılı içerisinde İl Genel Meclisi’nde 327 karar alındığını ve bu kararları alırken hiçbir zaman ayrımcılık yapmadıklarını, ötekileşmeden hangi köye, hangi hizmet gerekli ise onun yapılmasının gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Nasıl fırından çıkan taze ekmeğin kokusu burnumuza güzel kokuyorsa Karaman’da da  İl Genel Meclisinde demokrasi tıpkı yeni çıkan ekmek gibi türül türül tütmektedir. Çünkü biz aldığımız her kararda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’da Ulusa Sesleniş konuşmasında Karaman İl Özel İdaresinin KÖYDES ile ilgili çalışmalarından övgü ile bahsetmiştir. Bizde aynı azim ve gayretle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Bayır, İl Özel İdaresinin görevlerinden de bahsederek, “İl Özel İdareleri, yerel ortak nitelikte olmak koşuluyla il sınırları içerisinde gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler veriyor. Belediye sınırları dışında ise imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık ve çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler yapmakla görevlidir. Ayrıca yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı gibi Bakanlık ve diğer merkezi idare kuruluşlarına ait yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Bayır, İl Özel İdaresi tarafından 2011 yılında yapılan yatırımlardan da söz ederek, “Ulaştırma sektöründe 99 kilometre yol onarımı, 217 kilometre stabilize yol yapımı, 43 kilometre 1. kat asfalt yol yapımı, 130 kilometre 2. kat asfaltlama yol yapımı gerçekleştirilmiş olup, programın üstünde yüzde 115 bir gerçekleştirme olmuştur. Tarımsal sulama sektöründe 33 proje sene başında planlanmış ise de, 68 proje gerçekleştirilmiş ve bu alanda yüzde 200 üzerinde bir gerçekleştirme başarısı sağlanmıştır. Bu projelerle 15 bin 520 dekar alan modern sulama sistemine kavuşturulmuştur. Bu sayede hem su tasarrufu hem de ürün verim artışı sağlanmıştır. Diğer bir ifade ile çiftçimiz daha az masraf yaparak daha fazla gelir elde etmiştir. İçme suyu sektöründe zaten sorunumuz yoktur. Yani şebekeli içme suyu olmayan hiçbir köyümüz yoktur. Ancak kuyu yenileme, şebeke yenileme veya şebeke ilavesi şeklinde 32 proje gerçekleştirilmiştir. Yapım inşaat sektörüne de değinecek olursak bu alanda da büyük projeler gerçekleştirmişiz. Bu sektörün ana unsuru eğitim olmakla birlikte eğitimden hariç projelerde başlatılmıştır. Bu sektörde 37 projeye başlanmış olup, 10 adet yapım işi, 20 adet ilk ve orta öğretim okul onarımı, 7 adet okulun doğalgaz dönüşüm işi tamamlanmıştır. Karamanımız için önemli olan Polis Meslek Yüksek Okulu, Turizm Otelcilik Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Başyayla ve Ermenek hükümet Konakları projeleri devam ediyor. Sağlık Müdürlüğümüze son sistem donanımlı bir ambulans alındı ve teslim edildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 1 Adet hizmet aracı alındı ve teslim edildi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 1 Adet Acil Müdahale aracı alındı ve teslim edildi. Ayrıca Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Treyler, 1 Adet Vidanjör, 2 Adet Ekskavatör ve 1 Adet Gezici Anasınıfı,  8 köyümüze kanalizasyon yapıldı,43 köyümüze kilitli parke taşı döşendi.12 Köyümüze köy Konağı yapıldı. Ermenek ilçemize Mobese sistemi kuruldu. Köylere 22 adet yangın tankı alındı. Köy yollarına ağaçlandırması yapıldı. Görüldüğü üzere İl Özel İdaremiz her alanda çok büyük ve güzel projelere imza atmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bayır, 2012 yılında yapmayı planladıkları projelerden de bahsederek, bu yıl içerisinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bir adet arama kurtarma aracı, Özel İdare İş Makineleri alımı yapacaklarını, 10 köye kanalizasyon, 60 kilometre köy yolu onarımı, 100 kilometre stabilize kaplama, 90 kilometre birinci kat asfalt ve 150 kilometre ikinci kat asfalt yapılmayı planladıklarını belirterek, “Ayrıca Organik tarımı geliştirme destek projelerimiz, Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne erken uyarı cihazı alımı, KOP projesi kapsamında 38 kooperatife ait 665 adet yer altı kuyusunun kapalı sisteme dönüştürülmesi yine KOP projesi kapsamında sulama tesisi yapılmamış dere ve kaynak suyu bırakmamak, Sulama amaçlı jeomembran havuz yapımı, İl geneli 100 kilometre köy yollarını ağaçlandırılması, Orman köylerine yangın söndürme aracı alımı, Hayvan içme suyu göleti, Köylerimize köy konağı, Köylerimize parke taşı ve çocuk oyun grubu, Grup köylere helikopter pisti yapımı ve Sağlık İl Müdürlüğüne 2 Adet tam donanımlı Ambulans alımını hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.