Mühendislik Fakültesi Açılıyor

Mühendislik Fakültesi Açılıyor
Mühendislik Fakültesi kurulmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bakanlar Kurulu İmzası ile 22/08/2010 tarihli ve 27680 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada,  “Bilim, teknoloji ve yenilik alanında büyük bir atılım içerisinde olan ülkemizde, bu atılımı sağlayacak insan gücünün yetiştirilmesi, sağlanması, geliştirilmesi ve korunması en önemli ve en acil konulardan biridir. Bizde üniversite olarak buna katkı verme gayreti içerisindeyiz.
 
Üniversitelerin, temel görevleri olan eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapmanın yanında; ülkenin ve bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine öncülük etmek, katkı sağlamak ve sorunlarına çözüm üretmek gibi çok önemli görevleri de bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesinin bu anlamda Karaman’ımıza önemli katkılarının olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde, Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılacak bölümlerle üniversitemiz, bölgenin potansiyelini harekete geçirme ve gıda sanayi başta olmak üzere değişik alanlarda yetişmiş teknik eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir görevi üstlenmiş olacaktır.
 
Ayrıca, bu fakültenin sermaye ve iş çevreleriyle üniversitemiz arasında Ar-Ge bağlamında işbirliği sağlanmasında da önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Mühendislik Fakültesinin üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.