MUHASEBECİLER KEPENK KAPATIYOR, AMA PROTESTO DEĞİL!

MUHASEBECİLER KEPENK KAPATIYOR, AMA PROTESTO DEĞİL!
1 Mart taki Muhasebe haftasında ANGARYALARA son yürüyüşü ile mesleki sorunlarını dile getiren muhasebeciler 1 Mart ta bir gün işyerlerini kapatmışlardı.
1 Mart taki Muhasebe haftasında ANGARYALARA son yürüyüşü ile mesleki sorunlarını dile getiren muhasebeciler 1 Mart ta bir gün işyerlerini kapatmışlardı. Şimdi de Mali tatil nedeniyle Muhasebe büroları 20 gün kapalı olacak.
 
Mali Tatil ile ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Ali ANKARALI,
 
1 TEMMUZ Cuma dan 20 Temmuz 2011 Çarşamba akşamına kadar devam edecek olan Mali Tatil bugun başladığını söyleyerek, Beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde (1-20 Temmuz tarihleri arasında) kalan ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi, resim ve harç beyannamelerinin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacak. Yine aynı Kanuna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona erecek. ÖDEME SÜRESİ Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Buna göre, kanuni verilme süresi 1-20 Temmuz ve mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün (21-27 Temmuz) içinde kalan beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süresi 30 Temmuzʹda sona erecek.
 
UZLAŞMA VE İNDİRİM TALEPLERİ Talepte bulunma süresinin son günü 1-20 Temmuz tarihlerine rastlayan ikmalen, reʹsen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara ilişkin olarak, 27 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulabilecek. DAVA AÇMA SÜRESİ İkmalen, reʹsen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olan dava açma süresi, mali tatil süresince işlemiyor. Buna göre, dava açma süresinin mali tatile rastlaması nedeniyle mali tatil süresince işlemeyen süreler, 20 Temmuz sonrasına eklenecek. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme (adli tatil) süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacak.