Müftüler de nikâh kıyabilecek

Müftüler de nikâh kıyabilecek
Yeni Nüfus Hizmetleri Kanunu tasarısı dün TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıyla gelen değişikler şöyle...

Yapılacak olan yeni uygulama ile artık İl ve İlçe Müftüleri de resmi nikah kıyabilecek.

Türk vatandaşlığını kaybedenler, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek hali bulunmaması halinde ülkede ikamet etme şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alınabilecek.
 
Önümüzdeki yıllarda ehliyet ve pasaport işlerinin Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne devri nedeniyle kuruma 84 kişilik kadro tahsis edilecek.
 
Doğum sonrası yapılan kimlik bildirimlerine dair kanuni süre yurt içinde 30, yurt dışında 60 gün ile sınırlandırılacak.
 
Çocuğa konulan ad, üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılacak.
 
İkamet izni verilen yabancılar, İçişleri Bakanlığınca kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilecek. Türkiye’deki yabancılara ikamet izni şartı aranmaksızın kimlik numarası vermeye Bakanlık yetkili olacak.
 
SOY İSMİ DEĞİŞTİRME İMKANI
 
İl ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisi verilecek.
 
Soyadı Kanunu’na aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecek.