MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
2010-2011 Okulöncesi eğitimini yaygınlaştırma çalışmaları hızla devam etmektedir.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan duyuruda şunlar söylendi;
Öğrencilerimiz kadrolu, sözleşmeli ve ücretli birlikte okullarında eğitime başlamışlardır. Ancak; şu ana kadar İl ve İlçelerimizden öğretmen yetersizliği nedeniyle görevlendirme yapılamayan okullarımız mevcuttur.
            Bu amaçla; Bakanlığımızın 02.09.2010 tarih ve 2757 sayılı yazıları doğrultusunda 60 saatlik seminer verilerek  “Ücretli Anasınıfı Öğretmen Görevlendirilmesi” yapılacaktır.
           
Müracaat Şartları :
 
1. Kız Meslek Lisesi Çocuk  Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlar. 
            2. Halen  ilköğretim  okullarında görevli norm  kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak  teşkil eden yüksek öğretim  programlarından  mezun  olup, kadrolu veya sözleşmeli olarak  atanamamış olanlar.
3.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararında yer alan   alanlardan  mezun olup, kadrolu veya sözleşmeli olarak  atanamamış olanlar.
4. Seminere katılmak isteyenler dilekçe, nüfus cüzdanı ve diploma fotokopisi ile birlikte 01.11.2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okulöncesi Bölümüne müracaat edeceklerdir.
5. 60 saatlik seminer programı Karaman Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğünde 02.11.2010 Salı günü saat 08:00’de başlatılacak  olup, 8 (Sekiz) gün sürecektir.
6. Seminer programını başarıyla tamamlayanların görevlendirmeleri Müdürlüğümüz tarafından  İl ve İlçelerimizde bulunan  boş kadrolara yapılacaktır.