Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni Onayladı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni Onayladı
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onay sürecini tamamladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 9 dersin öğretim programı ile ortak metin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10 dersin öğretim programı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 7 dersin öğretim programı 26 Nisan'da kamuoyunun değerlendirmesine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu süre zarfında 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması amacıyla ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra, yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayına sunuldu.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken, sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ve eğitimin diğer paydaşlarından ise 28 bin 419 görüş sunuldu.

Müfredat için iletilen görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi.

Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelikti.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelendi.

Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ve ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı.

Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edilerek değerlendirildi. Bu doğrultuda öğretim programlarında bazı genel düzenlemeler yapıldı.

Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak değerlendirilerek öğretim programlarına dahil edildi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında 26 dersin yeni öğretim programları, 16-22 Mayıs tarihleri arasında kurul gündemine alınarak tartışıldı. Yeniden değerlendirilen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayını aldı.

Erişime Açıldı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onay sürecini tamamlayan yeni müfredatı onayladı.

Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamaları tamamlayarak "https://mufredat.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.