Milletvekili emeklilik maaşına jet zam düzenlemesi

Milletvekili emeklilik maaşına jet zam düzenlemesi
Gece yarısı son dakika düzenlemesiyle emekli milletvekili maaşlarına zam yapan düzenleme kabul edildi
İlaçta katılım payı getiren düzenlemede dün gece yapılan son dakika değişikliğiyle dışarıdan bu göreve atananlar da dahil bakan ve milletvekillerinin emekli maaşlarında artış sağlandı.
 
Bu değişiklik 4 partinin önerisi ve oylarıyla kabul edildi. Milletvekillerinin emekli maaşları emekli oldukları kuruma göre 3 ile 5 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla milletvekillerinin emekli maaşları da eşitlenmiş oldu.
 
Emekli maaşı 5 bin 600 TL
 
Hürriyet Gazetesiʹnden Turan Yılmazʹın haberine göre; Fransız parlamentosunda kabul edilen sözde soykırım inkarını suç sayan yasaya yönelik tepkilerin sürdüğü saatlerde gerçekleşen değişiklikle, bugüne kadar TÜFE oranında artan bakan ve milletvekili emekli maaşları Cumhurbaşkanının aylık ödeneğine endekslendi. 5 bin 600 TLʹye çıkarılan milletvekili emekli maaşı bu değişiklikle bundan böyle Cumhurbaşkanı ödeneğindeki değişime göre arttırılacak. Ancak milletvekilleri en az 2 yıl süreyle vekillik ya da bakanlık görevinde bulunmaları, emeklilik yaşı ile prim gün sayısı koşullarını sağlamaları kaydıyla bu yüksek maaşlı emekliliğe hak kazanacak. Bu koşulları yerine getirenlere, Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin yüzde 40ʹı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının yüzde 42ʹsi oranında emekli maaşı bağlanacak. Buna göre, 2012 yılında emekliliğe hak kazanan bir milletvekilinin emekli aylığı 5 bin 600 TL olacak. Genç yaşta milletvekilli olup, emeklilik hakkını elde edemeden Meclis dışında kalanlar da, yasayla öngörülen koşulları yerine getirdiklerinde milletvekili emeklisi olabilecekler.
 
Ölüm halinde şart yok
 
Bakanlık veya TBMM üyeliği görevleri sırasında veya bu görevlerin sona ermesinden sonra ölenlerin hak sahiplerine, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesi açısından bu şart anmaksızın, hesap edilen aylık esas alınarak ölüm ya da dul ve yetim aylığı bağlanacak. Ancak, ölen bakan ve milletvekillerinin hak sahiplerine bağlanan aylık bu aylıktan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek. Bu aylıklar, Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödenekteki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanarak ödenecek.
Maddenin gerekçesinde, "Dışarıdan Bakanlık veya TBMM üyeliği olarak görev yapmış olanlara, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuş olanlara olduğu gibi Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneği esas alınarak aylık bağlanması ve aylıkların artışının Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlanması amaçlanmaktadır" denildi.
 
Dört parti uzlaştı jet hızıyla çıktı
 
Bu değişiklik için TBMM Başkanı Cemil Çiçek de devreye girdi. Çiçek, ilaçta katılım payı yasasının görüşüldüğü sırada dört partinin grup yöneticileriyle bir araya geldi, ardından da dört partinin Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin imzalarını taşıyan önerge ile yasada değişikliğe gidildi. Dört partinin grup yöneticileri de, Meclisʹten jet hızıyla geçen değişikliğe desteklerini Genel Kurulʹda söz alarak dile getirdiler.