Mevlana Kalkınma Ajansı proje bekliyor

Mevlana Kalkınma Ajansı proje bekliyor
AKTİSAD Genel Sekreteriyken, Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu (ANFİSED) Genel Sekreteri olan Celal Güneş, KOBİlerin umudu bir sonraki bahara kaldı dedi.
Mevlana Kalkınma Ajansı ile ilgili geçen hafta ki yazımızda bir değerlendirme yapmış ve aldığımız duyumlara göre Konya ve Karamanʹı kapsayan 2009 yılı proje destek paketlerinin yıl bitmeden açıklanması için yoğun bir çalışma yapıldığını belirtmiştik.
 
Beklendiği gibi yıl bitmeden 29 Aralık 2009 tarihinde iki dalda proje teklif çağrısı açıklandı. Bu projelere ilişkin teklif çağrısı , ‘Küçük ölçekli altyapı mali destek programıʹ ile ‘Kırsal kalkınma mali destek programıʹnı kapsıyor. Yani diğer bir ifadeyle KOBİʹlere bu çağrıda yer yok. Bu sebeple, KOBİʹlerin umudu bir sonraki bahara kalmış gözüküyor. Bu programlar için, 2009 yılı bütçesine göre kullandırılacak destek miktarı toplam 10.000.000 TL olarak açıklandı. Bunun 7.000.000 TLʹlik kısmı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı için, 3.000.000 TLʹlik kısmının ise, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için kullandırılacağı belirtiliyor.
 
Kırsal Kalkınma mali destek projesi için; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler, İl Özel idareleri, Oda ve Borsalar, mahalli idare birlikleri, Köy muhtarlıkları, Üretici birlikleri, Tarımsal amaçlı kooperatifler ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları proje teklifi yapabilecek. Bu projelerin ‘Bölge genelinde kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projesi olmasıʹ şart koşulmuş görünüyor.
 
Diğer bir ifadeyle, bütün Sivil Toplum Kuruluşları eğitim amaçlı teklif verebilirler. STKʹlar için sınır konulmamakla birlikte, proje teklifinin içeriği sınırlı tutulmuş. Bölge genelinde kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projelerinde, asgari Tutar 25.000 TL olarak, azami tutar ise 150.000 TL olarak belirlenmiş.
 
Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal altyapının geliştirilmesi yolu ile bölge insanının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projelerde ise, asgari tutar 50.000 TL ve azami Tutar ise 800.000 TL olarak tespit edilmiş gözüküyor.
 
Küçük ölçekli altyapı mali destek projesi için; Kamu Kurum ve Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri başvurabilecekler.
 
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 25.000 TL ve azami olarak 500.000 TL olarak ilan edilmiş bulunuyor.
 
Proje çağrılarına ilişkin detaylı bilgi ajansın web sitesinde yer alıyor. Ben biraz kafa yorarak sizleri kısaca bilgi sahibi yapabilmek için bu bilgileri paylaşmada fayda görüyorum. Kalkınma ajansının açıkladığı bu projeler hem Konya hem de Karaman için büyük önem taşıyor. KOBİʹler için beklentiler gerçekleşmese bile, diğer alanda önemli proje fırsatı ortaya çıkmış durumda. Bu iki ilin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak için ilgili herkesin çalışma yapmasında fayda var.
 
Bu projelerin finansmanı 2009 yılı bütçesinden karşılanacak. En geç mart ayı sonuna kadar proje tekliflerinin ajansa teslim edilmesi gerekiyor.
 
Konya ve Karaman adına güzel proje çalışmalarının ortaya çıkmasını temenni ediyoruz.