MEVKAya Rekor Proje Başvurusu

MEVKAya Rekor Proje Başvurusu
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Kasım ayı başında açıklanan İktisadi ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarına başvurular sona erdi.
Konya ve Karaman’a toplam 20 Milyon hibe desteği sağlayacak programlara 984 proje ile rekor başvuru oldu. Iktisadi Kalkınma için 570, Sosyal kalkınma için ise 414 proje başvurusu yapıldı.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 5 Kasım’da düzenlenen toplantı ile 2010 yılı iktisadi ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları açıklanmıştı. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na başvurular 22 Aralık’ta, Iktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’na başvurular ise 23 Aralık’ta sona erdi. Konya ve Karaman’dan yapılan başvurular rekor sayıya ulaştı. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’na 570, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na ise 414 proje başvurusunda bulunuldu. Projeler için Konya’dan 846 Karaman’dan ise 138 başvuru yapıldı.
 
MEVKA’DAN BÖLGEYE 20 MİLYON DESTEK
MEVKA tarafından 2010 yılı mali destek programı kapsamında, 15 Milyon TL’si iktisadi kalkınma ve 5 milyon TL’si sosyal kalkınma olmak üzere toplam 20 milyon TL proje desteği sağlanacak. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklerin asgari tutarı 20 bin TL, azami tutarı ise 200 bin TL. Hibe oranının yüzde 80 olduğu destekler kapsamında, bu oranlara göre bir projenin toplam uygun maliyeti en az 25 bin TL, en fazla 1 Milyon TL olabilecek. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise desteklerin asgari tutarı 20 bin, azami tutarının ise 400 bin TL. Hibe oranının ise yüzde 50 olduğu destekler kapsamında, bu oranlara göre bir projenin toplam uygun maliyeti en az 40 bin, en fazla 2 Milyon TL olabilecek.
İKTİSADİ İŞLETMELERE 15 MİLYON, SOSYAL KALKINMAYA 5 MİLYON TL DESTEK
2010 yılı iktisadi ve sosyal kalkınma mali destek programları Konya – Karaman 2010-2013 bölge planı ile uyumlu olarak hazırlandı. Özellikle iktisadi işletmelere yönelik programın, KOBİ başkenti olarak bilinen Konya’ya çok büyük bir ivme kazandırması bekleniyor. Sosyal kalkınma mali destek programı ile birlikte toplamda 20 Milyon TL’lik destek bölge kalkınmasına önemli katkı sağlayacak.
 
Bu aşamadan sonraki süreç ise şöyle işleyecek:
Başvurular, bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi tarafından incelenip değerlendirilecek. Başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler ön incelme ile teknik ve mali değerlendirme aşamalarından geçerek idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapılacak. Bu aşamaları eksiksiz geçen başvurular değerlendirme sürecinin sonraki aşamalarına alınacak. Tüm başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanacak ve mali destek dağıtımı, program başlıkları ve bileşenleri için başvuru rehberlerinde belirtilen bütçe çerçevesinde söz konusu puan sıralamasına göre yapılacak.
Kasım 2010 tarihi itibariyle başlatılan İktisadi ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarına toplamda 984 proje başvurusu yapılmasının bölge kalkınması açısından çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, Konya ve Karaman’daki tüm kurum ve kuruluşlara her iki mali destek programına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleri şöyle: 
a) İşletmelerin marka, patent, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi yoluyla kalite ve rekabet güçlerinin arttırılması,

b) İşletmelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınmasının sağlanarak hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması,

c) Bölgede yenilikçilik (inovasyon) anlayışının yerleştirilmesi yoluyla işletmelerin üniversitelerle işbirliği kültürünü geliştirilmesi yenilikçi ve verimli üretim, tasarım, teknoloji, Ar-Ge ve örgütlenmeye yönelik proje ve faaliyetlerin artırılması
d) Gıda ve tarıma dayalı sanayi üretiminin yenilikçi yöntem ve modernizasyon yoluyla kalite ve verimliliğinin artırılması,

e) Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi,

f) Lojistik sektörünün hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması,

g) Çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin Ar-Ge faaliyetlerine dayalı olarak üretimine yönelik projelerin geliştirilmesi,

h) Atık yönetimi sistemleri teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması.
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleri ise,

a) İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet eksikliklerinin giderilmesi,

b) Bölgenin gelişmesine yönelik projeler ile bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması ve diğer kurumlarla işbirliklerinin geliştirilmesi.

c) Dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılması sağlanarak hizmet eksikliklerinin giderilmesi ve genç nüfusun sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

d) Aile içi iletişimin ve aile bütünlüğünün sağlanması, çocuk ve adölesan (ergenlik dönemi genç nüfus) eğitimi, gelişimi ve psikolojisi hakkında bölgenin bilinçlendirilmesi.
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na, desteklenecek alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, belediyeler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatifler başvurdu.
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına ise KOBİ’ler, herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum/kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin yüzde 25 veya daha fazla hissesine sahip olmayanlar, proje faaliyeti proje sunan kurum veya kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunanlar, ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Konya Karaman) kayıtlı olan işletmeler ya da merkezleri veya yasal şubeleri bu bölgede olanlar başvurabildi.