MEVKA KALKINMA KURULU 5. TOPLANTISI YAPILDI

MEVKA KALKINMA KURULU 5. TOPLANTISI YAPILDI
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Kalkınma Kurulu 5. toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda görev süresi dolan kurul başkanlığı ve katip üyelikleri için seçim yapılacak.
Bera Otelʹde düzenlenen toplantıya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, merkez ilçe belediye başkanları, MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman, MEVKA Kalkınma Kurulu Başkanı Nurettin Bay, Konya ve Karamanʹda MEVKAʹya üye kamu kurum, kuruluş, oda, borsa ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile davetliler katıldı. 2 yıllık görev süresi dolduğu için başkanlığı devredecek olan MEVKA Kalkınma Kurulu Başkanı Nurettin Bay, toplantıda yaptığı konuşmada Kalkınma Ajanslarıʹnın bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak için kurulduğunu belirterek, "Avrupaʹda yarım yüzyıldır hizmet veren Kalkınma Ajansları, Türkiyeʹde Avrupa Birliği müktesebatı ile hizmete girmeye başladı. Ülkemiz, merkeziyetçi devlet yapısının, her şeyi Ankaraʹdan idare etmenin olumsuzluklarını uzun zamandır yaşıyor. Son 8 yılda bu konuda yapılan reformlar, bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılıyor. Kalkınma Ajansları da bu çalışmaların birer ürünüdür" dedi.
MEVKAʹnın Konya ile Karaman arasında bir köprü görevi gördüğünü de ifade eden Nurettin Bay, "30ʹu Karaman, 70ʹi Konyaʹda olmak üzere 100 üyemiz mevcuttur. Bir önceki toplantıda kurduğumuz 8 komisyon, yapılan toplam 46 ayrı çalıştayla bölge planının hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. 26 Kalkınma Ajansı arasında sadece MEVKAʹnın yaptığı bu çalışmalar, hem Devlet Planlama Teşkilatı, hem de ilgili bakanlık tarafından takdirle karşılanmıştır. Bundan tam iki yıl önce sizin takdirlerinizle göreve getirildik ve 22 Aralık itibariyle görev süremiz doluyor. Bu nedenle bugün başkan sıfatıyla size son kez hitap edeceğim ama üye olarak birlikte hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, yeni bir kurumun kurulmasının ve hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu, bu nedenle kurul üyeleri ve MEVKA çalışanlarını tebrik ettiğini ifade ederek, MEVKA olarak Türkiyeʹye örnek bir model oluşturulduğunu ve bu hedefle yollarına devam ettiklerini ifade etti.