MEDAŞA BORCU OLANLARA MÜJDE

MEDAŞA BORCU OLANLARA MÜJDE
Karaman Milletvekili Lütfü Elvan yaptığı açıklamada Medaşa borcu olanlara müjde verdi.
Hükümet tarafından açıklanan borçların yeniden yapılandırılması ile alakalı tasarı vatandaşlarımız için büyük bir umut kaynağı olduğunu söyleyen Lütfü Elvan, Bazı kamu borçları için ödeme zorluğu içinde olan halkımıza bir çıkış yolu olacağını belirtti.
 
Lütfü Elvan açıklamasında; “Hükümetimiz tarafından açıklanan ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının kapsamına girmeyen bazı hususlarla ilgili birebir yaptığım görüşmeler neticesinde; MEDAŞ’a borcu olup da yapılandırma kapsamına girmeyen hususlara yönelik MEDAŞ Genel müdürlüğü tarafından bir yapılandırma programı hazırlanmıştır. 30.09.2009 tarihi ve öncesinde tahakkuk eden enerji borçları için geçerli olacak uygulamadan faydalanmak isteyen borçluların 31.12.2010 tarihine kadar MEDAŞ’a müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen bu hususun, icra takibi yapılsın yapılmasın tüm borçlar için geçerli olacağını dile getiren Elvan, daha önceden TEDAŞ’a devredilen alacakların bu düzenleme kapsamında olmayıp yapılandırma kanunu tasarısı kapsamındadır.” Dedi.
 
Borçların Yapılandırılması Kanunu Tasarısı kapsamına girmeyen hususlarda MEDAŞ; anaparanın tamamının peşin ödenmesi durumunda gecikme zammının tahsil edilmeyeceğini ve bu durumun tüm abone grupları için geçerli olacağını belirten Lütfü Elvan, Taksitle ödeme yapmak isteyenlerin ise taksit oranına göre belli yüzdelerle gecikme zammını ödemek durumunda kalacağı ifade etti.
 
Lütfü Elvan Açıklamasının devamında; Buna göre; 4 taksitli ödeme seçeneğini talep eden bir kişi anaparanın yarısını peşin, geri kalan yarısını gecikme zammının %20 si ile beraber dört eşit taksitle ödeyecek, gecikme zammının %80’i silinecektir.
6 taksitle ödeme seçeneğini talep eden bir kişi ise yine yarısını peşin ödeyecek kalan yarısını da gecikme zammının %40 ı ile beraber altı eşit taksitle ödeyecek, gecikme zammının %60’i silinecektir. Taksitle ödeme seçeneğinin sadece 10.000 TL. Üstü borçlar için geçerli olacağını dile getiren Elvan köy ve belde suyu aboneleri için ise;
Abone grubuna bakılmaksızın köy ve beldelerin sadece içme suyundan kaynaklanan 30.09.2009 tarihine kadar oluşan borçların aylık tüketimine tekabül eden tutarın yarısı şeklinde her ay ödemeyi taahhüt etmeleri durumunda taksit sayısına bakılmaksızın sözkonusu borçları için faiz hesaplanmayacağını söyledi.