MEB, Yeni Müfredat Taslağını Erişime Sundu

MEB, Yeni Müfredat Taslağını Erişime Sundu
Yeni müfredat, gelecek eğitim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

Müfredat hazırlık sürecinde, kapsamlı görüş alışverişleri ve kamuoyundaki geri bildirimler üzerinden detaylı analizler gerçekleştirildi, toplantılar düzenlendi. Tüm bu birikimler, geçen yaz aylarında bir veri seti olarak kaydedildi ve bu veriler düzenli bir şekilde değerlendirildi.

Modelin beceri çerçevesi oluşturulurken akademisyenler, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşlarıyla birlikte yirmi çalıştay düzenlendi. Ardından her ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı gerçekleştirerek müfredat hazırlıklarını tamamladı.

Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi; 260 akademisyen ve 700'ün üzerinde öğretmen bu toplantılara sürekli olarak katıldı.

Bunun yanı sıra, ek olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki tüm birimler de müfredat için yoğun bir şekilde çalıştı.

Bir haftalık görüş alma sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından son eleştiriler, görüşler, öneriler ve paylaşımlar doğrultusunda gözden geçirilecek ve nihai haline getirilecek.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda aşamalı olarak uygulanmaya başlanacak.