Maliye, Gelirini Gizleyenlere Karşı Geçici Gelir Vergisi Uygulayacak

Maliye, Gelirini Gizleyenlere Karşı Geçici Gelir Vergisi Uygulayacak
Maliye, gelirini gizleyen ve lüks yaşayanlardan açıklanamayan farkları geçici gelir olarak kabul edip Gelir Vergisi'ni tarh edecek.

Maliye, geliri ile harcamaları arasında yüzde 20’den fazla fark olan, lüks yaşayıp gelirini gizleyenlerden açıklama isteyecek. Kaynağı açıklanamayan gelirden de vergi alınacak.

İktidarın üzerinde çalıştığı vergi reformu paketinden sürpriz çıktı. Taslağa göre, gelirini düşük gösterip lüks içinde yaşayanlardan Maliye’ye çağrılarak, izahat istenecek. Maliye’nin yapacağı risk analizi sonucu beyana tabi gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden
"Özel Gider (Harcama) Bildirimi" istenecek. Aradaki farkı izah edemeyenler, bu farkın vergisini ödeyecek.

lüks harcamalarını açıklayamayanlar hakkında vergi incelemesinin de başlatılması bekleniyor. Farkın belirlenmesinde kullanılmak üzere ‘mükellef hesap kartı’ oluşturulacak. “Nereden Buldun” yasası Başbakanlığı döneminde merhum Bülent Ecevit tarafından çıkarılmış, AKP ise iktidara geldiği zaman 2003’te bu yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Dünyadan Örnekler İncelendi

Yasalaşması halinde hayatımıza girecek olan Özel Harcama Bildirimi uygulamasında ABD, İtalya ve Batı Avustralya örnekleri incelendi. Bu ülkelerde zenginlik, harcama ve gider düzeylerinin gelir düzeyi ile uyumsuz olduğu durumlarda mükellefler açıklama yapmaya çağrılıyor.

Uyumsuzluk sonucu oluşan fark vergi konusu olmakla birlikte mali suçlarla mücadele birimlerinin ilgi alanına da dahil ediliyor. Taslak düzenlemeye göre, risk analizi sonucu gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden Özel Harcama Bildirimi talep edilecek ve bu farkın açıklanamaması durumunda ilgili hakkında vergi incelemesi yapılacak. Açıklanamayan fark tutarları özel kazanç olarak kabul edilerek Gelir Vergisi tahakkuk ettirilecek.

Mükellef Hesap Kartı

Düzenlemenin, mükelleflerin harcama ve gelirlerinin takip edilebilmesini sağlayacak olan "mükellef hesap kartı" ile yürütülmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin 2024 yılı kazançları için 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Düzenleme yasalaştığında Maliye’nin dikkatini çeken mükelleflerin lüks gayrimenkul ve araç alımları, yüksek kira ve aidat ödemeleri, çocuklarına yaptığı yüksek maliyetli eğitim harcamaları detaylandırılacak ve bu harcamaların gelirle nasıl karşılandığı sorulacak.