Lazlar anadilde eğitim istedi

Lazlar anadilde eğitim istedi
"Lazebura Birliği", Lazca için enstitü kurulması talepleri ile resmi başvuruda bulundu.
"Lazebura Birliği" adı altında örgütlenen Lazlar Başbakanlık ve Kültür Bakanlığıʹna Lazca anadilde eğitim, Lazca yer isimlerinin geri verilmesi ve Lazca için enstitü kurulması talepleri ile resmi başvuruda bulundu.
 
DİLEKÇE VERDİLER
Almanyaʹda faaliyet gösteren Lazebura Derneğiʹne üye Laz aydın ve sanatçılar eğitim, Lazca yer isimlerinin geri verilmesi, Lazca için enstitü kurulması gibi taleplerle Başbakanlık ve Kültür Bakanlığıʹna dilekçe verdi.
 
LAZCA KADİM DİLLERDEN BİRİ
Dilekçede Lazcaʹnın Güney Kafkas dil ailesine mensup, Anadoluʹnun yaşayan en eski dillerinden biri olduğu belirtilerek yaklaşık 250 bin ila 500 bin arasında kişi tarafından konuşulduğu belirtildi. UNESCO tarafından yayınlanan "Tehlike Altındaki Diller Atlası"na göre, Lazcaʹnın "Kesinlikle tehlikede olan diller" grubunda olduğu aktarılan dilekçede, "Kadim dillerden olan Lazca, Anadoluʹnun tüm diğer yerel dilleri gibi, dünya kültür mirasının bir parçasıdır. Lazcaʹnın ve aynı durumda olan Anadoluʹnun diğer dillerinin yok oluşunu izlemek, bu konuda önlem almamak dünya kültürel mirasımıza sahip çıkmamak demektir" denildi.
 
Dilekçede özetle şu talepler yer aldı:
* Lazca ve Anadoluʹda konuşulan diğer diller anadil tanımına ve statüsüne alınmalı.
 
* Yok olmakta olan dilleri koruma altına alacak eğitim programları geliştirilmeli.
 
* Mümkün olduğu alanlarda müfredatta iki dilde eğitime yer verilebilmeli, yerel dillerin yok olmaya yüz tuttuğu yerlerde ise en azından anadil dersi konulabilmeli.
 
* Türkçeʹde zaman zaman uygulanan, okuma-yazma kampanyası, Anadoluʹnun tüm yerel dillerinde de uygulanmalı.
 
* (...) Özellikle yöremizde, KTÜʹde Kuzey ve Güney Kafkas dillerinin araştırılabileceği bir enstitü ve diğer tür kurumsallaşmaların gerçekleştirilmesi gereklidir.
 
* Bir halkın hafızasından tarihine, atalarına tanıklıklarının göstergesi olan bu isimlerin silinmek istenmesi büyük bir haksızlıktır. Eski Lazca yer adlarının resmi olarak iade edilmesini istiyoruz.
 
* Lazca ve diğer yerel dillerde basın-yayın özgürlüğü yasal güvence altına alınmalı.
 
* Vatandaşlık statüsü ile yerel halkların kültürel kimliklerinin farklı olabileceğine dair belirsizlikler giderilmeli ve bu konuda Anayasaʹda net bir düzenleme yapılmalıdır. internet etkinlikler ve Türkçe duyuruluyor.
 
Lazcaʹyı yaşatmayı amaçlayan dernek
Lazca eğitim için başvuran Lazebura e.V. Laz Dili ve Kültürünü Koruma ve Yaşatma Birliği, Almanyaʹda faaliyet gösteren bir dernek. 1998 yılında Kölnʹde kurulan dernek Lazcaʹnın ve Laz kültürünün korunması ve yaşatılmasını amaçlıyor.