KÖYLERE MÜJDE

KÖYLERE MÜJDE
Karaman İl Özel İdaresine ilki 1,5 milyon TL. diğeri 3.660 milyon TL. olmak üzere toplam 5.16 Milyon TL. ek ödenek sağlandığı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Karaman Milletvekili Lütfi Elvan’dan aldığımız bilgiye göre;  Uzun süredir yürütülen çabaların sonuç vermesiyle İlimiz Özel İdaresine iki ayrı ödeme şeklinde toplam 5.16 milyon TL. ek ödeneğin sağlandığını söyledi.
Elvan, yaptığı açıklamada, Karaman İl Özel İdaresine aktarılmak üzere verilen ek ödeneklerin özellikle köylerimizin ihtiyacı olan sulama, yol ve elektrik altyapısı çalışmalarında kullanılacağını dile getirdi. Bugüne kadar maddi imkânlar nispetinde köylerimizin her türlü ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığını eksik kalan ihtiyaçların da öncelik sırasına göre ele alındığını belirten Elvan, bundan sonra da özellikle altyapı çalışmalarının hiç durmadan devam edeceğini, sağlanan bu ek ödeneğinde bu konudaki çalışmalara katkı sağlayacağını dile getirdi.