KOOP-DES Programı: Son Dört Yılda Toplam 86,6 Milyon Lira Hibe Desteği

KOOP-DES Programı: Son Dört Yılda Toplam 86,6 Milyon Lira Hibe Desteği
KOOP-DES programı kapsamında son dört yılda toplam 86,6 milyon lira destek sağlandı. 2024'te verilen hibe miktarıyla bu rakamı tamamladı.

Ticaret Bakanlığı, kadınların kooperatif sektöründe daha aktif rol almasını teşvik etmek amacıyla başlatılan KOOP-DES programının bu yılın ilk çağrı dönemine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu program çerçevesinde, 2020'den beri kadınların çoğunlukta olduğu ve kadın emeğini öne çıkaran kooperatiflere hibe desteği sağlanıyor. Bu yıl, Bakanlık tarafından kuruluş, işleyiş ve denetimleri gerçekleştirilen tüm kooperatif ve üst kuruluşların programa başvuruları kabul edildi.

Kooperatifler tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesinin ardından, 40 farklı ilde faaliyet gösteren 89 kooperatifin, makine ekipman alımı ve nitelikli personel istihdamı alanlarında toplam 97 projesi desteklenmeye değer bulundu. Desteklenen projelerin toplam bütçesi 26 milyon 642 bin 147 lirayı aşarken, Bakanlık tarafından sağlanacak hibe miktarı 20 milyon 585 bin 53 lira olarak belirlendi.

Hibe desteği kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 14,3 milyon lira, 2022'de 20,4 milyon lira ve 2023'te 27,4 milyon lira sağlanmıştı. Bu yıl verilen hibe miktarı ile birlikte toplam hibe tutarı 86,6 milyon liraya ulaştı.