Kmü Kütüphanesinden 17.255 Kitap Ödünç Alındı

Kmü Kütüphanesinden 17.255 Kitap Ödünç Alındı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphanesinde bir yıllık değerlendirme yapıldı. Üniversite Kütüphanesinden 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 17.255 kitap ödünç alındığı belirlendi.

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphanesinde bir yıllık değerlendirme yapıldı. Üniversite Kütüphanesinden 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 17.255 kitap ödünç alındığı belirlendi. 

En fazla edebiyat, sosyal bilimler ve tarih-coğrafya alanındaki kitaplar ödünç alınırken, en çok ödünç alınırken ilk üç kitap Canan Tan’ın “En Son Yürekler Ölür”, Suzanne Collins’in “Açlık Oyunları” ve Elif Şafak’ın “Aşk” adlı kitapları oldu.
 
Öğrenci bazında en fazla kitap alan akademik birim, 6.765 kitap ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oldu. Fakültenin akademik birimleri arasında en fazla kitap alan bölümün ise 1.846 kitap ile Kamu Yönetimi Bölümü olduğu belirlendi.
 
En fazla kitabı 15.855 kitap ile öğrenciler aldı. Akademik personel 722, idari personel ise 678 kitaptan yararlandı. 
 
Akademik personel arasında ödünç kitap alma durumu değerlendirildiğinde, 292 kitap ile Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları ön sırada yer aldı. Bu fakültede ise 125 kitap ile Sosyoloji Bölümünün en çok kitap aldığı belirlendi. 
 
İdari birimler açısından kütüphane kullanımı değerlendirildiğinde, en fazla kitap alan birim 212 kitap ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı oldu.
 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, bulundurduğu 42.230 kitap ile birlikte kurulduğu üniversitelerin merkez kütüphaneleri arasında en fazla basılı kaynağa sahip kütüphane olma niteliğini taşıyor.