Kmü 2012 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yayınlandı

Kmü 2012 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yayınlandı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) 2012 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunuldu.

 KMÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor Ocak-Haziran 2012 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları, Ocak-Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler, Temmuz-Aralık 2012 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler, Temmuz-Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler başlıklarından oluşuyor.

Raporun sunuş kısmında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen, “Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi” amacıyla bu çalışmanın hazırlandığına dikkat çekti.

Açıklayıcı grafiklerle birlikte zenginleştirilen rapora Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ana sayfasından ulaşılabiliyor.