KENT BİLGİ SİSTEMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

KENT BİLGİ SİSTEMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Karaman Belediyesinde çalışmalarına başlanılan Akıllı Kent uygulamasıyla ilgili tanıtım toplantısı Piri Reis Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi.
Tanıtım toplantısına Karaman Belediye Başkanı Dr. Kâmil Uğurlu’nun yanı sıra; Vali Süleyman Kahraman, Daire Müdürleri, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Dr. Kâmil Uğurlu, “Akıllı kent, halka daha hızlı ve verimli hizmeti sunmada önemli bir altyapı oluşturacaktır. e-Belediye uygulamasını da içeren teknolojik dönüşüm, hizmette önemli kolaylıklar sağlayacaktır.” dedi.
Akıllı Kent Otomasyon Sistemi Projesi’nin hizmette kaliteyi getireceğini belirten Belediye Başkanı Uğurlu, Akıllı Kent Karaman projesinin halkın arzu ettiği hizmeti kısa sürede ve hızlı olarak alması olarak özetleneceğini söyledi. Uğurlu, seçim öncesi vaat ettikleri projeleri tek tek hayata geçirdiklerini de belirterek hizmete ara vermeden çalıştıklarını ifade etti. Uğurlu, “Kent bilgi sisteminin Karaman halkının ihtiyaçlarını sağlıklı biçimde tespit edip çözüm üretilmesi, belediyecilik hizmetlerinden daha kolay yararlanılmasını sağlayacaktır. Halkımızın da arzu ettiği bu sistemle bir bilgisayar başında vatandaşımız belediyeye gelmeden işlemini yapabilecektir.” şeklinde konuştu.

Projeyi hazırlayan firma adına konuşan Sampaş Aş. Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Ilıkcan ise, AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) ilgili yaptığı sunumda şunları kaydetti; “Başta planlama ve kent yönetimi olmak üzere, nüfusa yetecek yerleşim alanı, eğitim, sağlık, teknik altyapı, ulaşım ile ilgili veriler bu sistem sayesinde kolayca elde edilebilecek. Mevcut bilgilerin veri tabanı ortamlarında bir araya getirilip saklanması, analiz edilmesi ve kullanıcı ihtiyacına göre sunulması Bilgi Sistemleridir. Kent Bilgi Sistemi sayesinde, kente ait mülkiyet, planlama, halihazır haritalar, kente ve kentliye ait tanımsal nitelikteki tablosal veriler bu ağ içerisinde yer alacaktır. Bilgisayar ortamındaki grafik harita üzerinde herhangi bir bina seçildiğinde hem binanın yapısal özelliği, kat adedi, ruhsat yılı, fotoğraflarıyla birlikte dış görünümü, cadde ve sokağına erişilebilecek. Aynı zamanda herhangi bir şahsın hangi adreste bulunduğu sorgusuna da grafik gösterim üzerinden cevap bulunabilecektir. Böylece şehrimizde yaşayan insanların ihtiyaçları, beklentileri, halkın ekonomik şartları ortaya çıkacak, bu veriler ışığında Karaman’ın planlaması daha objektif belirlenip, çözüm yolları geliştirilebilecektir.” dedi.
Selçuk Ilıkcan, kent bilgi sistemiyle yöneticilerin kente hakim olabileceğini, daha doğru kararların alınacağını, zaman ve emekten tasarruf sağlayarak ekonomik değer üreteceğini söyleyerek: “Yerel yönetimlerde; hava fotoğrafları ve uydu görüntüleriyle kaçak yapılaşmanın önlenmesi, kentsel arazi kullanım, nazım ve uygulama imar planlarının üretilmesi, yapılaşmanın imar verilerine göre kontrolü, imar izni yapım ve işyeri ruhsatlarının doğru verilere uygun verilmesi, kentin tarihsel ve yeşil dokusunun korunması, olası afetlere karşı kent halkını koruma ve kurtarma planının üretilmesi, emlak vergisi takdiri ve tahsilâtının mülkiyet verilerinde yararlanılarak yapılabilmesi, kentsel toprak değer analizleri yapılarak kamulaştırma haritalarının üretilmesi, çağdaş konut alanlarının üretilmesine yardımcı olunması, Kent Bilgi Sisteminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Sistem sayesinde Karamanlılar daha hızlı, kaliteli belediyecilik hizmetlerinden yararlanarak belediye ile ilgili birçok işlemi ise bilgisayar üzerinden gerçekleştirebilecekler.” dedi.
 
Kent Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı, Karaman Belediye Başkanı Dr. Kâmil Uğurlu  ve Sampaş Aş. Genel Müdür Yardımcısı Ali Demir Akgünlü arasında imzalanan protokol ve verilen ikramla sona erdi.