KASİAD Sanayi Stratejisini Değerlendirdi

KASİAD Sanayi Stratejisini Değerlendirdi
KASİAD Karaman Aktif Sanayici Ve İş Adamları Derneği Başkanı Sami Akdağ Türkiye Sanayi Strateji Belgesi değerlendirerek yaptığı açıklamasında;
ʹʹ2011–2014 yıllarını kapsayan Türkiyeʹnin Sanayi Strateji Belgesi Ocak ayının başında açıklanarak uygulamasına başlandı. Belgede yer alan 72 eylemden 23 tanesinin ʹʹfirmaların teknolojik gelişimiʹʹ başlığı altında yer aldı.

Kamuoyunda açıklanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinde Türkiye,nin uzun dönemli orta ve yüksek teknolojili ürünlerde, Avrasyanın üretim üssü olmak hedefi açıklandı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ayrıca vizyon çerçevesinde üç stratejik hedef belirlediklerini, bunların; orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat paylarını artırmak,  düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek olan ürünlere geçişi sağlamak  ve becerilerini sürekli geliştirelebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığını artırmak olduğunu kaydetti.

Türkiye genç nufusa sahip, coğrafi konumu ve  girişimci potansiyeli ile güçlü bir yapıya dönüşme çabasında olan bir ülkedir.Sanayideki çeşitlilik,sanayi alt yapısı gibi güçlü yönlerimizi bilimsel anlamda iyileştirmemiz gerekir.  

Sanayi strateji belgesi ,Türkiye ve bölgemiz  açısından son derece önemli bir yol haritası olacaktır.

Strateji belgesinde; teknoloji arge,yenilikcilik,tasarım,markalaşma,kümelenme,bölgesel farklılıklar ve işletme ölçeği gibi alanlardaki sorunlara çözüm olacak eylemler bulunmaktadır.Belgenin başarıya ulaşmasında kritik faktör güncellenebilirliği olcaktır. Ayrıca uygulamanın sıhhatli yürüyebilmesi icin bir kordinasyon merkezi oluşturulacak.
Mevlana Kalkınma Ajansıda sanayi strateji belgesini refarans alarak,destek  programlarını,kümelenme çalışmalarını,bu doğrultuda hazırlamaları, hiç olmazsa bundan sonrası için önem arz etmektedir.       

Türkiye sanayi strateji belgesi ile ülkenin genel ve yerel koşulları iyi analizi yapılmış ve sanayinin bu gününe ve yarınına çözüm yolu olarak görülmüştür.Yenileşme sürecindeki sanayi politikalarının iyileştirilmesine yönelik yapılan bu çalışmalar ile sürdürülebilir kalkınmanın ulusal bazda başarıya ulaşmasını gönülden destekliyoruz.ʹʹdedi.