Karaman'ın Üretim Atağı Türkiye'yi Büyütüyor

Karaman'ın Üretim Atağı Türkiye'yi Büyütüyor
Konya'da ihracat %24,6 artarken, ithalat %21,8 azaldı. Karaman'da ise ihracat %39,0 arttı, ithalat ise %45,4 azaldı. Ticaret dengesi önemli ölçüde değişti.

Konya'da dış satımın %24,6 arttığı, dış alımın ise %21,8 azaldığı ifade edilirken, Karaman'da dış satımın %39,0 arttığı ve dış alımın %45,4 azaldığı belirtiliyor.

Türkiye'nin genel ticaret sistemi içerisindeki bu performansla ilgili detaylı bir analiz sunulmuyor ancak Konya ve Karaman özelinde dış satım ve dış alım verileri dikkat çekiyor. Konya'da dış satımın önemli bir artış gösterirken, dış alımın azalış gösterdiği görülüyor. Benzer şekilde, Karaman'da da dış satımın arttığı ancak dış alımın belirgin bir şekilde azaldığı göze çarpıyor.

Bu veriler, ilgili illerin dış ticaret performanslarını yansıtırken, ekonomik faaliyetlerdeki değişimleri ve ticaret dengesindeki gelişmeleri yansıtmaktadır.