KARAMANDA PROJELERDE BİR İLK

KARAMANDA PROJELERDE BİR İLK
Kılbasan İlköğretim Okulu ve proje ortaklarının idareci ve öğretmenlerinden oluşan proje ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
Merkez Finans ve İhale Birimi tarafından finanse edilen Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı çerçevesinde hazırlamış oldukları “Çoklu Zekâ Varsa, Başarısız Çocuk Yoktur” adlı projeleri kabul edilen Kılbasan İlköğretim Okulu ve proje ortaklarının idareci ve öğretmenlerinden oluşan proje ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti

    İl Milli Eğitim Şube Müdürü M.Akif DUMAN ve Proje Uzmanı Selma YILMAZER’in katıldığı ziyarette, Kılbasan İlköğretim Okulu Müdürü Tugay KOÇAK; “Çoklu Zekâ Varsa, Başarısız Öğrenci Yoktur” adlı projemizin amacı okul öncesi eğitim kurumlarında Çoklu Zekâ Kuramının uygulanması için gerekli bilgi ve teknik altyapının oluşturularak, Kılbasan Kasabası ve Karaman il merkezindeki ebeveynler arasında ve toplum genelinde okul öncesi eğitimin önemi hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.”dedi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Sebahaddin ALTUN : “ Türkiye genelinde toplamda 450 projenin katıldığı ve içinden sadece 75 tanesinin kabul edildiği Merkez Finans ve İhale Birimi projelerinden bir tanesi de ilimiz Karaman’da gerçekleştirilecek. Okul öncesi eğitimi 0–6 yaş gurubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri konusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içinde ilköğretime hazırlayan bir eğitim sürecidir. Ülkemizde eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimin çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği bakımından hayati önem taşıdığı bilinen bir gerçektir. Okulumuzun uygulayacağı bu proje kapsamında Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz kendi yetenek ve eğilimlerini göstermeleri ve bunları geliştirebilmeleri için Çoklu Zekâ Kuramı yaklaşımına göre desteklenecekleri inancındayız. Projenin gerçekleşmesinde bizden yardımlarını esirgemeyen başta Valimiz Sayın Süleyman KAHRAMAN olmak üzere, Vali Yardımcımız Latif MEMİŞ ‘e,yaptıkları çalışmalar ile diğer okullarımıza örnek teşkil eden  Kılbasan İlköğretim okulu idareci ve öğretmenlerine, Müdürlüğümüzün Projeler Koordinasyon Ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”dedi.