Karaman Sosyal Bilimler Lisesi Eğitime Başlıyor

Karaman Sosyal Bilimler Lisesi Eğitime Başlıyor
Ülke genelinde 26 ilde açılan Sosyal Bilimler Liselerinden biri de ilimizde açıldı.
İlimizde açılan Sosyal Bilimler Lisesi 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak.
 
İlköğretimden sonra seviye belirleme sınavıyla öğrenci alacak olan okul, Fen Liseleri gibi farklı bir statüye sahip. Karaman Sosyal Bilimler Lisesi bir sene hazırlık ve dört sene lise eğitimi olmak üzere toplamda beş senelik bir eğitim verecektir. Okulda öğrenciler Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler alanlarında öğrenim göreceklerdir. Okulda birinci yabancı dil İngilizce’nin yanında ikinci yabancı dil eğitimi de verilecektir.
Sosyal Bilimler Liselerinde eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi amacıyla, Bakanlıkla işbirliği içinde üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilim danışma grubu oluşturulur.
Sosyal Bilimler Liseleri, Uluslararası Bakalorya (IB - International Baccalaureate) eğitim programı uygulayabilen, uluslararası denkliğe sahip diploma verebilen devlet okullarıdır. Bu diplomayı almaya hak kazanan öğrenciler, dünyanın bütün üniversitelerinde öğrenim görme imkânına sahip olmaktadırlar.
 
Neden Sosyal Bilimler Lisesi ?
 
Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.
Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.