Karaman Belediyesinden Duyuru

Karaman Belediyesinden Duyuru
Karaman Belediyesi, Pazar günleri faaliyet gösteren işyerlerinin “Hafta Tatili Ruhsatı” almaları hususunda bir duyuru yayınladı.

Karaman Belediyesi pazar günleri faaliyet gösteren işyerleri için duyuru yayınladı.
Belediye yaptığı duyuruda şunları söyledi,
"5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.Maddesinin ( c ) bendine göre gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatı vermek belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında sayıldığını, 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun ile de Pazar günleri faaliyet gösteren işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı almaları zorunluluğu getirildiğini ve ruhsat harçlarının 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsil edildiği;

394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun’a istinaden Pazar günleri faaliyet gösterecek olan ilgili işyerleri işletmecilerinin Hafta Tatili Ruhsatı almalarının yasal sorumluluk olduğu;

Yapılacak denetimlerde belediyemizden alınmış Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti halinde faaliyetlerinin durdurulacağını ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 10.maddesine göre para cezası uygulanacağı,

İlgili esnaflarımızın mağdur olmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle duyurulur."


Hafta Tatili Ruhsatı için İstenen Belgeler:

1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi,

2-Ruhsat Harcı Makbuzu(Belediye Tahsildarı)