KARAMAN BELEDİYESİ İMAR KONUSUNDA HALKI BİLGİLENDİRECEK

KARAMAN BELEDİYESİ İMAR KONUSUNDA HALKI BİLGİLENDİRECEK
Koruma amaçlı imar planı bilgilendirme toplantısı yapılacak
Karamanın tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak amacıyla Kentsel Sit Alanı olarak
Belirlenen Tapucak, Mansurdede, Sekiçeşme,  Koçakdede ve Abbas mahallerinde yapımı devam eden Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili olarak halkımızı bilgilendirmek ve görüş ve önerilerini almak üzere bir toplantı yapılacak.
 
Karamanın en merkezi yerlerinde bulunan ve geleceğin  Karamanına farklı ve estetik bir görünüm katacak bölgeler aynı zamanda işlevsel olarak da hizmet arzeden bölgeler olacak.
Konu ile ilgili Karaman Belediyesi İmar Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “Karaman ili, Merkez ilçesi, Koçakdede, Mansurdede, Topucak, Sekiçeşme ve Abbas mahallelerinde çalışması devam eden Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı çalışmaları devam etmektedir. Halkımızın bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla 6 Aralık 2010 tarihinde Yunus Emre Toplantı salonunda saat 10.00’da toplantı düzenlenecektir. İlgililerin toplantıya katılmasını önemle rica ederiz” denildi.
Konu ile ilgili vatandaşların bu toplantıya iştirak ederek bilgi alışverişine katkıda bulunmaları istendi.