Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi: Araç, Bina, İstihdam ve Yatırımlarda Kısıtlamalar

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi: Araç, Bina, İstihdam ve Yatırımlarda Kısıtlamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni duyurdu; paket, kamu kurumlarının araç ve bina kullanımını düzenlerken istihdam ve yatırımlara kısıtlamalar getiriyor.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla duyuruldu.

Paket kapsamında, yeni araç edinimi ve kiralama durdurulacak, yeni hizmet binası alımı ve inşası askıya alınacak.

Mehmet Şimşek'in açıkladığı düzenlemelere göre, kamu personeli istihdamı emeklilerle sınırlandırılacak, personel taşıma hizmeti sonlandırılacak, yönetim kurulu ücretlerinde üst limit belirlenecek ve yabancı menşeli araçların kullanımı yasaklanacak.

Ayrıca, zorunlu olmayan durumlarda kamu yatırım programına yeni proje kabul edilmeyecek.

Yılmaz: Paket Enflasyonla Mücadeleye Katkı Sağlıyor

İlk olarak söz alan Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının satırbaşları şöyle oldu:

-Kamuda tasarruf programı ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, kamu tüketim ve harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

-Bu paket deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan kamu dengelerini sağlıklı bir şekilde sürdürme politikamızı yansıtıyor.

-Yeni paket bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır.

-Enflasyon ile mücadelede para politikasının yanında maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşıyor.

-Kamunun tasarruf yapması, daha az bütçe açığına, daha az cari açığa, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne yol açacak.

-Orta Vadeli Program'ın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

-Bazı düzenlemeler genelge ile bazıları kanun yolu ile yapılacak. Genelge taslağı bu hafta cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

-Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurumlarını kapsayacak.

Şimşek: En Önemli Sorun Enflasyon

Şimşek'in konuşmasının satırbaşları ise şöyle:

-En önemli gündemimiz hayat pahalılığını gündemimizden çıkarmak.

-Maliye politikasında atacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

-Bu açıkladığımız ilk paket değil, son paket de olmayacak.

-Kamuda verimliliği artıracak tasarrufu amaçlıyoruz.

-İzleme, denetleme ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

-Merkezi idareler, mahalli idareler, KİT'ler, döner sermayeler, fonlar... Bütün kamu bu paketin kapsamında.

-Harcama tedbirlerinin üç temel ekseni var. Kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin, kamu yatırımlarında verimlilik.

Taşıtlarla İlgili Düzenlemeler

-Kamu tasarruf alanlarında 8 öncelikli alan var. Bunlar; Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, enerji ve atık yönetimi, diğer cari harcamalar, harcamalar.

-Yeni araç satın almayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını izne tabi tutuyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı araç menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz.

-İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçları tasfiye edeceğiz.

-Kamuda personel servisi hizmetini sonlandırmayı hedefliyoruz.

Kamu Binaları

-Deprem riski hariç yeni bina alımını durduruyoruz.

-Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

-Yeni lojman ve sosyal tesis alımını ve yapımını süresiz olarak kaldırıyoruz.

-Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız.

-Lojman kiralarını ve sosyal tesis bedellerini gözden geçireceğiz.

Kamu İstihdamı

- 3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız.

-Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

-Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilecek.

-Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getireceğiz. Tavan sınırı aşan kısım bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Diğer İdari Değişiklikler

-Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

-Yurtdışı geçici görevler sınırlandırılacak.

-Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi için çalışmalar yapılacak.

-Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek.

-Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faliyetler düzenlenemeyecek.

-Kamu kurumlarının takvim, plaket, ajanda, eşantiyon türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz.

-Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılacak.

-Zorunlu haller hariç, mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımını üç yıl süre ile durduruyoruz.

Enerji Tasarrufu

-Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak.

-Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak.

-Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilecek.

Yatırımlarda Kesintiye Gidiliyor

-Bütçede mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10; yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gideceğiz.

-Proje bazlı önceliklendirmeye gidilecek. Bunlar; "fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri", "deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri", "Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler" ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri olacak.

-Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

Denetim Yapılacak, Uymayana Ceza Var

-HMB ise süreci izleyip takip edecek. Burada tabi ki tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idarelerimiz uymak zorundadır.

-Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanabilecek. Kamu maliyesi alanında paylaştığımız ilk paketimizdir.

-Tedbirlerin bir kısmı kanun gerektiriyor. İdari düzenleme olacak. ;