Kamu Borçluları İçin Faiz Oranları Arttırıldı

Kamu Borçluları İçin Faiz Oranları Arttırıldı
Kamu borçluları için gecikme zammı ve erteleme faizi oranları, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararla artırıldı.

Kamu borçları için gecikme faizi oranı ve erteleme faiz oranları artırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bildirisiyle yapılan değişiklik Resmi Gazete'de duyuruldu.

Kamu borçları için gecikme faizi oranı %3,5'ten %4,5'e, erteleme faizi ise %36'dan %48'e yükseltildi.

Her Ay İçin Yüzde 4,5 Artış

Kamuoyuna duyurulan ilgili karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasındaki gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı %4,5 olarak belirlendi. Bu oran daha önce %3,5 olarak uygulanıyordu.

Faiz Oranı Yüzde 24'e Yükseltildi

Ayrıca, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde yer alan kanuni faiz oranı, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak belirlendi.

Tahsilat Genel Tebliği İle Tecil Faiz Oranları Yüzde 48'e Yükseltildi

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da güncellendi. Tebliğe göre, yıllık olarak uygulanan tecil faizi oranı yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da güncellendi. Tebliğe göre, yıllık olarak uygulanan tecil faizi oranı yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.

Kamu Borçlarında Faiz Rekor Seviyeye Ulaştı

Bugünden itibaren yapılacak başvurular doğrultusunda ertelenen kamu borçları için yıllık %48 tecil faizi uygulanacak.