Kamil Uğurlu hakkında Başbakana soru önergesi verildi.

Kamil Uğurlu hakkında Başbakana soru önergesi verildi.
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Karaman Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Uğurlu hakkında usulsuzlük yaptığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplanılmak üzere soru önergesi verdi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Karaman Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Uğurlu hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplanılmak üzere 18 maddelik soru önergesi verdi. 

CHP Milletvekili Kart, soru önergesinde Ak Parti iktidarlarıyla birlikte, partili yönetici, iş adamları ve belediyeler hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının tahkik edilmemeye başlanıldığını, suçlamaların sürekli sürüncemede bırakıldığını öne sürdü. Karaman Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Uğurlu hakkındaki soru önergesinin nedeni yazan Kart, ʹBaşbakanlık Etik Kurulu tarafından tespit edilen usulsüzlükler üzerine Karaman Valiliği ve İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesine gerek görülmediğinin belirtildiğini kaydederken ocak ayından sözleşmesi imzalanan kentsel dönümüşüm saha çalışmaları ve yenileme projesi hizmet alım işinin belli firma ihale gözeterek 1 milyon 100 bin TLʹye ihale edildiğini, belediye başkanı ve diğer yetkililerin hazırladığı teknik şartnamenin adrese teslim niteliğinde hazırlandığını iddia etti. Kart, ʹKaramanʹın 4 Yıldızlı otelinin inşa edildiği arsa ticari arsa niteliğinde değil iken, İmar Müdürlüğü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler ile arsa, ticari nitelikte gösterilip sonraki işlemlerin bu çerçevede yapılması sağlandığını öne sürdü.

CHPʹli Kart, iddialarla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu vasıtasıyla soruşturma yapılması sürecini başlatılıp, başlatılmayacağını sorduktan sonra, "Yoksa diğer pek çok Belediyede olduğu gibi Karaman Belediye Başkanlığı ile ilgili ciddi iddiaların da üstünün örtülmesi yoluna mı başvuracaksınız?" dedi. – 

Atilla Kart’ın Başbakan Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle verdiği, Kamil Uğurlu hakkında ki 18 maddelik soru önergesi şu şekilde;

Tarafımıza ulaşan bilgi, bulgu ve iddialara göre; 

                       (1) 09.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanan Kentsel Dönüşüm Saha Çalışmaları ve Yenileme Projesi Hizmet Alımı İşi, belli firma gözetilerek1.100.000 TL’ye ihale edilmiştir. Belediye Başkanı ve diğer Yetkililerin hazırladığı Teknik Şartname adrese teslim niteliğinde hazırlanmıştır.

                       (2) Karaman’ın 4 yıldızlı Otel’inin inşa edildiği arsa ticari arsa niteliğinde değil iken, İmar Müdürlüğü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler ile arsa, ticari nitelikte gösterilip sonraki işlemlerin bu çerçevede yapılması sağlanmıştır. Meclis Kararı ve İmar Plan tadilatı olmamasına rağmen bu işlemler yapılmıştır. Bir an için arsanın planlarda ticari nitelikte olduğu kabul edilse bile, inşaat ruhsatı verilme aşamasında jeolojik etüt yapılması gerekirken bu gerekliliğe de uyulmamıştır. 

                       (3) Hayvan barınağı ihalesini alan firma ile Belediye Yetkilileri anlaşmışlar, imalatları fazla gösterip hak edişleri yükseltmişlerdir. Binadaki imalatların metrajı ile hak edişlerin birbirini tutmadığı açıkça görülmektedir. 

                       (4) Fen İşleri Müdürlüğünün 2011 yılı Eylül ayı içinde ihalesiz ve usulsüz bir şekilde açık hesap olarak kalorifer alımı yakıtında da (Fuel Oil 4) usulsüzlük yapılmıştır.
 
                       (5) Karaman-Konya yolu Karaman Girişi Kavşak Projesi, ihaleden önce belli bir firmaya tasarlattırılmış ve uygulama projesi çizdirilmiştir. Bu gayri resmi usulsüzlüğün arabuluculuğunu ise Fen İşleri Yetkilileri yapmıştır. 30.04.2010 tarihinde ihalesi yapılan hizmet alımı işi adrese teslim bir şekilde ve davetiye usulüyle belirlenmiştir.  Bu işlemler mail bilgileri ve telefon kayıtlarıyla sabittir. 

                       26.04.2011 tarihinde hizmet alımı yapılan; Karaman Ereğli Kavşağında Köprülü Kavşak, Valilik ve Mut Kavşağında Hemzemin Kavşak Projelerinin yapılması işi ihalesi de aynı usulsüzlükler ile aynı firmaya verilmiştir. 

                       (6) Çukur bahçe Mevkii Park ve Kapalı Otopark Uygulama Projesi ihalesinde de ciddi usulsüzlükler vardır. 06.12.2010 tarihli Çukur bahçe Mevkii Kapalı Otopark ve Peyzaj düzenlemesi yaptırılması işinde maliyetteki demir miktarı ile statik projedeki demir miktarı aynı miktarda değildir. Bu yolla 500,00–700.000 TL haksız kazanç elde edilmiştir. 

                       (7) 20.12.2010 tarihinde 2010 / 97148 İKN ve açık ihale usulüyle yapılan iş ile 22.12.2010 tarihinde 2010 / 97148 İKN ve açık ihale usulü ile yapılan ihalelerin konusu“Karaman Otogarı “ olmasına rağmen ihale2’ye bölünmüş ve bu yolla 4.734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5/3. Maddesi ihlâl edilmek suretiyle Kamu zarara uğratılmıştır. 

                       (8) Yukarıda 7. Maddede, yapılan işin çalışmaları esnasında bilinçli olarak % 20 iş artışına gidilme kararı alınmış, böylece metraj olarak eski metraj kadar iş yapılmış, ancak hak edişte yapılmayan işin parası usulsüz bir şekilde ödenmek suretiyle işlem tesis edilmiştir.
                       (9) 02.03.2010 tarihinde ihalesi yapılan, Ocak Taşından Kırma Taş malzeme alımı işiyle ilgili kantar fişindeki mevcut bilgiler, fişlerin fason olduğunu göstermektedir. 

                       (10) 2010 Aralık–2012 Ocak döneminde ihaleyle mal alımı yapılan mıcır, parke taşı ve bordür taşı gibi mal alımlarının, Selçuk Üniversitesinden gelen analiz raporları gerçek ise de; analizi yapılmak üzere gönderilen numuneler mühürsüz gönderilmiş olup, ihaleyi alan firmalara ait değildir, başka firmalardan tedarik edilmiştir. Zira ihaleyi alan firmalar teknik şartnamede geçen değerlere uygun malzeme üretmemektedirler. Şu anda, Fen İşleri Malzeme sahasından veya döşeme yapılan yerlerden numune alınıp, analize gönderildiğinde bile gerçekler ortaya çıkabilecektir.

                       (11) Kültür Sitesi (Mümine Hatun Hanımlar Lokali) 1. Etap onarım işleri için doğrudan temin yoluyla alımı yapılan malzemeler ve işçilikler olayında da usulsüzlükler barizdir. 

                       (12) 18.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan Beton Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi Yapım İşinde usulsüzlük yapıldığı gibi aynı firmaya İsmet Paşa Caddesi Yol Kaldırım Düzenlemesi işi de 19.10.2011 tarihinde yapılan sözleşmeyle ihale edilmiştir.

                       (13) Kuğulu park ihalesi olayında da usulsüzlükler vardır.

                       (14) Belediyenin reklâm işlemleri belli bir firmaya doğrudan teminlerle yapılmak suretiyle usulsüzlükler yapılmaktadır. 
                       (15) Eski Belediye binasında yapılan çalışmalarda tarihi kıymeti olan bina risk altına alınmıştır. 

                       (16) 2011 yılı Asfalt Yapım ihalesi ve Mıcır Alım İhalesi olayında da ciddi usulsüzlükler vardır. 

                       (17) AKP’li Belediye Meclis Üyesi inşaat ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı, proje kontrolü gibi işlerin tamamına müdahil olmaktadır. Mimari projeler bilinçli olarak ve taraflı bir şekilde İnşaat Mühendisine onaylatılmaktadır.


                       (18) 2011 yılında ihalesi yapılacak İmar Planı işi için belli bir şirkete önceden iş yaptırılmış, sonrasında da işi bu firmaya vermek için baskı ve girişimler başlamıştır. 12.08.2011 tarihinde teklif zarfları açıldığında anılan şirket ihaleyi kaybetmiş, ancak yine ilgili şirkete aktarma planı devam etmiştir. 

                       (19) Görüldüğü gibi, yukarıda sözü edilen18 iddia ve olaya ilişkin olarak teknik ve somut bilgiler söz konusudur. Başka bir ifadeyle; iddialar ciddidir. Hal böyle olmasına rağmen, İçişleri Bakanlığının olayı ciddi bir şekilde tahkik etmediği görülmekte ve anlaşılmaktadır. Bu sebeple Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından olayın tahkik edilmesinin yerinde olacağı anlaşılmaktadır. Hükümet, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve araştırılması konusunda samimi ve ciddi ise bir an evvel bu soruşturmanın yapılması gerekmektedir.
 

                       Bir taraftan da olayın kamu gücü ve çıkar ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiğine yönelik iddia ve bulgular söz konusu olmakla, Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunun yapılması gereğini ifade ediyoruz.

 

                       Açıklanan sebeplerle;

 
                       Gerçeklerin ortaya çıkması ve Kamuoyu vicdanın tatmin olması amacıyla, Başbakanlık Teftiş Kurulu vasıtasıyla soruşturma yapılması sürecini başlatacak mısınız?

                       Bağlantılı olarak idari anlamda usuli tedbirleri uygulayacak mısınız? 

                       Yoksa diğer pek çok Belediyede olduğu gibi Karaman Belediye Başkanlığı ile ilgili ciddi iddiaların da üstünün örtülmesi yoluna mı başvuracaksınız?