KALFALIK USTALIK BELGESİ ALMAK İSTEYENLERE GENEL AF ÇIKTI

KALFALIK USTALIK BELGESİ ALMAK İSTEYENLERE GENEL AF ÇIKTI
Mesleki Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada İlimizde faaliyet gösteren 133 meslek dalına ilave olarak 42 meslek dalı daha kapsama alındı.
Yeni kapsama alınan meslek dallarında faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve bu işyerlerinde çalışan kişilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından genel af çıkartıldı.
Ayrıca mevcut kapsam içerisinde bulunan meslek dallarında kalfalık ustalık belgesi olmayanlar da başvuru yapabileceklerdir. Başvurular açıklamada belirtilen hususlar gözetilerek süresi içerisinde Karaman Mesleki Eğitim Merkezi ve Ermenek METEM Müdürlüğüne yapılacaktır. ” denildi.
           
Açıklamanın devamında;
 
İlimizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre aşağıda belirtilen meslek dallarında çıraklık eğitimi uygulamalarına başlanmıştır.
 
 
Tablo:1
1) *Dış Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği                       8)   *Hububat İşleme
2) *İç Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği                         9)   *Sebze Ve Meyve İşleme
3) *Kesme Çiçek Yetiştiriciliği                                 10) *Zeytin İşleme
4) *Meyve Yetiştiriciliği                                           11) *Dekoratif Ev Tekstili
5) *Peyzaj                                                                  12) *El Ve Makine Nakışçılığı
6) *Sebze Yetiştiriciliği                                             13) *Sanayi Nakışçılığı
7) *Çay Üretimi Ve İşleme
 
            Tablo 1’de *Belirtilen 13 meslek dalının kapsam tarihleri 13 Ağustos 2010’dur.
 
Tablo: 2
1)   **Ayakkabı Modelistliği                                    16) **Rezervasyon Elemanı
2)   **Saraciye Modelistliği                                      17) **Makine Bakım Onarım
3)   **Ağ İşletmenliği                                                           18) **Flekso Baskı
4)   **Veri Tabanı Programcılığı                               19) **Ofset Baskı
5)   **Web Programcılığı                                          20) **Serigrafi Ve Tampon Baskı
6)   **Dekoratif El Sanatları                                     21) **Tifdruk Baskı
7)   **Halı Desinatörlüğü                                          22) **İzabe
8)   **Gemi Ressamlığı                                             23) **Sigortacılık
9)   **Gemi Boru Donatımı                                      24) **Plastik Kalıp
10) **Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım         25) **İndirme
11) **Çelik Yapı Teknik Ressamlığı                         26) **Tornada Form Şekillendirme
12) **İç Mekân Teknik Ressamlığı                           27) **Tezyinat
13) **Yapı Zemin Ve Beton laboratuarcılığı            28) **Vitray
14) **Yapı Yalıtımcılığı                                            29) **Tekstil Laborantlığı
15) **Operasyon Elemanı
 
            Tablo 2’de **Belirtilen 29 meslek dalının kapsam tarihleri 12 Eylül 2010’dur.
 
1)  3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 1. Maddesine göre;
 
a.       13 Ağustos 2010 tarihinde Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına alınan meslek dallarında ( Tablo 1 ) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici 1. maddesi gereğince sınavla kalfalık ve ustalık belgesi alma hakkına sahip olanların başvuruları 13 Ağustos 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ermenek Mustafa Demirok METEM Müdürlüğü tarafından kabul edilecektir.
b.      12 Eylül 2010 tarihinde Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına alınan meslek dallarında ( Tablo 2 ) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici 1. maddesi gereğince sınavla kalfalık ve ustalık belgesi alma hakkına sahip olanların başvuruları 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ermenek Mustafa Demirok METEM Müdürlüğü tarafından kabul edilecektir.
 
2)  3308 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi gereğince; 12 Eylül 2010 tarihinden önce Çıraklık Eğitimi uygulama kapsamına alınan tüm meslek dallarında müktesep hak sahibi olduğu halde Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat etmeyenlere Kanunun Geçici 1. maddesindeki şartları taşıyıp sınavla kalfalık ve ustalık belgesi alma hakkına sahip olanların başvuruları 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren 6 ay süreyle Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ermenek Mustafa Demirok METEM Müdürlüğü tarafından kabul edilecektir.
 
1.      Buna göre mesleğin ildeki çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihte;
 
A.                18 yaşını doldurmuş olan mesleği ile ilgili bir işte çalışmış olduğunu belgelendirip müracaat edenler doğrudan kalfalık sınavına alınırlar.
B.                 16 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olanlar intibak ( uyum ) eğitimine tabi tutulduktan sonra kalfalık sınavına alınırlar.
C.                 Kalfalık belgesi sahibi olup 22 yaşını dolduranlar; müracaat ederek ustalık sınavlarına alınırlar.
 
2. Başvurular Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve Ermenek Mustafa Demirok METEM Müdürlüğüne yapılacak; başvuru formları bu okullardan temin edilecektir.
 
3. Başvurular Tablo 1’deki meslekler için 13 Ağustos 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, Tablo 2’deki meslekler için 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ve 12 Eylül 2010 tarihinden önce Çıraklık Eğitimi Uygulama kapsamına alınan mesleklerde 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren 6 ay süreyle kabul edilecektir.
 
4. Başvuru işlemlerinde; yaş, çalışma gibi durumların incelenmesinde mesleğin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih esas alınacaktır.
 
5. Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına yeni alınan meslek dallarında eğitime 2010 / 2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren başlanılacaktır.
 
6-Daha geniş bilgi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınabilecektir.
       
 İlgililere duyurulur.