Kaimderʹden Kandil Mesajı

Kaimderʹden Kandil Mesajı
Kandil geceleri, yıldızların semayı aydınlattığı gibi yüreklerimizi aydınlatan gecelerdir.
Kandil geceleri, yıldızların semayı aydınlattığı gibi yüreklerimizi aydınlatan gecelerdir.
Bu itibarla; kandil geceleri hayata beyaz yeni bir sayfa açmak ve kalpleri onarmanın ve kendimizle baş başa kalıp Nefis muhasebesi yapmamız için en güzel zamanlardır.
Bizler bu geceler sayesinde zaman zaman ihmal ettiğimiz kulluğumuzun farkında oluyor, kendimize çeki düzen veriyor, Cenab-ı Hakk’a olan ilişkilerimizi yeniden tanzim etme fırsatı buluyoruz.
Allah’u Teâlâ’nın lütuf ve inayetiyle yeni bir Berat Kandilini daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Berat gecesi de diğer mübarek gecelerimiz gibi gündelik hayatın akışı içinde bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür etme imkânları kazandıran birer fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Beraat kelimesi sözlükte, "kişinin borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan, yükümlülükten kurtulması veya yükümlü olmaması" anlamına gelir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:
"Bu gece Şabanʹın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennemʹden kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî, et-Tergîb veʹt-Terhib, II, 118).
Yine Efendimiz (a.s):
"Şaban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
"İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. "Rızık isteyen yok mu, hemen rızıkvereyim "Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim. "Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder."
Bütün İslam aleminin Beraat kandilini kutlar, bu mübarek gecenin hepimiz için hayra vesile olmasını Yüce Mevlâʹdan niyaz ederiz. Gönül aydınlığı olan Beraat Kandil’iniz mübarek olsun.