İMARETİN DÖRDÜNCÜ SAYISI ÇIKTI

İMARETİN DÖRDÜNCÜ SAYISI ÇIKTI
Karaman Belediyesinin bir kültür hizmeti olarak yayımlamaya başladığı üç aylık şehir dergisi olan İmaretin dördüncü sayısı da okurla buluştu.
Derginin bu sayıdaki dosya konusu “Huzur, Sükûnet ve Muhabbet: MAHALLE” başlığını taşıyor.  Dosyada Karaman Belediye Başkanı Dr. Kâmil Uğurlu, “Bizim Mahalle” isimli makalesinde geçmişten bu güne konutlardaki değişimi ve bu değişimden doğan çarpıklıkları gözler önüne seriyor. Ahmet Turan Alkan ile bir röportajın yer aldığı İmaretin 4. sayısında Karaman kültüründe önemli bir yeri olan “Kürt Ali Gazozları” da fotoğraflarla ve Adnan Ufuk Vural’ın anlatımı ile dile getirilmiş. Zeki Tuman mahallelerin oluşumundan başlayarak “Osmanlı’da Mahalle Kavramı ve Günümüze Yansımaları”nı makalesine taşıdı. “Mahallenin Suskun Sakinleri” başlığı ile çeşmelerimizi anlatan İdris Nebi Uysal, geleceğe önemli notlar düşmüş. “Karaman Mahallelerini” ise Yusuf Yıldırım kaleme almış. Şair ve yazar Ahmet Mısırlıoğlu “Karaman’da Halk Hekimliği”ni ince detaylarla ve özel fotoğraflarla zenginleştirmiş. İmaretin bu sayısında 26 dosya işlenerek okuyucuya sunulmuş.
           
Geçmişten geleceğe bir miras olabilecek dosyaları ile İmaretin 4. sayısı, yine dolu dolu ve pırıl pırıl.
 
“Kapımız açıktır girene, lokmamız helâldir yiyene” düsturuyla yola çıkan dergi, bu konuda bu güne kadar hissedilen eksiği noksansız tamamlıyor.