İMARETİN ALTINCI SAYISI ÇIKTI

İMARETİN ALTINCI SAYISI ÇIKTI
Karaman Belediyesinin bir kültür hizmeti olarak yayımlamaya başladığı üç aylık şehir dergisi olan İmaretin altıncı sayısı da okurla buluştu.
Derginin bu sayıdaki dosya konusu “Taşra” başlığını taşıyor. Merkez ve Taşra Şehirleri, Taşranın Ahbap Koynunda, Karaman’ın Karadağ’ı Yörükler, 1980’lerde Türk Edebiyatında Merkez-Taşra Çatışması, Aladağlılar, Prof. Dr. Turan Karataş’la Taşra Üzerine, Avrupa’yı Taşralaştırma Fikri, Taşranın Dili, Zarif Abi’nin Aşkı, Merkeze Bakmak ve Benim Taşram konularının işlendiği İmaret’in son sayısı özel fotoğraflarla zenginleştirilerek okuyucuya sunulmuş.
           
Geçmişten geleceğe bir miras olabilecek konuları ile İmaretin 6. sayısı, yine dolu dolu ve pırıl pırıl.
 
“Kapımız açıktır girene, lokmamız helâldir yiyene” düsturuyla yola çıkan dergi, bu konuda bu güne kadar hissedilen eksiği noksansız tamamlıyor.