İKİ DİL TARTIŞMASINA SON NOKTA KARAMAN BELEDİYESİNDEN

İKİ DİL TARTIŞMASINA SON NOKTA KARAMAN BELEDİYESİNDEN
Son günlerde kamuoyunda gündeme getirilmeye çalışılan 2. dil tartışmalarının aksine Karaman Belediye Meclisi aldığı bir kararla Türkçemize olan bağlılığımızı pekiştirdi.
PKK nın siyasi kanadı BDP Tarafından ortaya atılan İki Dil Tartışmasına Karaman Belediyesi son noktayı koydu.
Belediye Meclisinin Şubat Ayı Olağan Toplantısının 2. oturumunda alınan karar gereğince bundan böyle ismi Türkçe olmayan hiçbir işyerine ruhsat verilmeyecek.
 
Bir gurup meclis üyesinin teklifini Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna sevk eden Belediye Meclisi Komisyonun hazırladığı metni oybirliği ile kabul etti.
Karar ayrıca tüm belediyelere bildirilecek.
 
Meclise sunulan Komisyon teklif metni ve metnin tamamı şöyle:
 
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYON KARARI
 
            07.01.2011 tarih ve 2 Sayılı Karaman Belediye Meclisi Kararı ile komisyonumuza havale edilen Türk dilinin önemi ile ilgili önerge incelenmiştir.
            Dünya üzerinde konuşulan en yaygın diller sıralamasında 5. sırayı alan Karamanoğlu Mehmet Bey’ den bizlere miras kalan Türkçemizin sahiplenip korunması ile ilgili olarak aşağıda sunulan bildiri hazırlanmış olup, bildirinin kamuoyuna ve tüm belediyelere duyurulmasına;
            Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. 13.01.2011
 
 
 
Hacı Mehmet ÖZTAŞ                         Ayşegül ŞİMŞEK                            Sami KARAPINAR
Komisyon Başkanı                            Komisyon Başkan V.                            Komisyon Üyesi
 
 
 
Hacer Sevda ASANAKUTLU                                          Ali YILMAZ
      Komisyon Üyesi                                                         Komisyon Üyesi
 
 
 
 
Türkçe konuşan ülkeler, Türk Dili’nin Başkenti olan Karaman’ı “Türk Dünyasının Dil ve Kültür Başkenti” olarak ilan etmişlerdir. Yerel Yönetim Birimi olarak bizler de, Türkçenin yanında ikinci bir dilin resmi ya da eğitim dili taleplerini, siyasi malzeme olarak kullanmaları nedeni ile çıkar sağlamaya çalışanlara karşı duyarsız kalamayacağımızı dile getiriyoruz.
Bu konunun siyasi rant sağlamak amacıyla ortaya atılması, bu güne kadar demokratikleşme yolunda alınan yolun saptırılması anlamı taşımaktadır. Türkiye’nin resmi dili Türkçedir. Bu gerçeği değiştirmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.
Karaman ili olarak Karamanoğlu Mehmet Bey’ den bize miras kalan Türk dili duyarlılığımız ve Türk Dili’nin Başkenti iddiasında olmamız nedeniyle, meclisimiz aşağıdaki kararları almış olup bu kararların Türkiye’ de ve Türk Cumhuriyetlerindeki belediyelere öneri olarak sunulması kararlaştırılmıştır.
1- Belediye sınırlarınız içinde açılacak işyerlerine Türkçeden başka herhangi bir dilde işyeri ismi vermek isteyen kişi ve kuruluşlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi,
2- Mevcut işyerlerindeki Türkçe olmayan isim ve tabelaların Türkçe kelime ve isimlerle değiştirilmesinin özendirilmesi,
3- Şehirlerinizde her türlü ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulacak pano, levha, tabela, afiş ve benzerlerinde Türkçe sözcüklerin kullanılmasının sağlanması, Türk alfabesindeki 29 harf içinde yer almayan harfler ile Türk dilinin temel kurallarına aykırı sözcüklerin kullanılmamasının sağlanması.