İçişleri Bakanlığı 1608 Personel Alımı 2024! Sınav Konuları Belli Oldu!

İçişleri Bakanlığı 1608 Personel Alımı 2024! Sınav Konuları Belli Oldu!
İçişleri Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 1608 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, sınav konuları ve başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde büro personeli, mühendis (elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, harita, yazılım, inşaat), avukat, teknisyen (sıhhi tesisat, klima, marangoz), destek personeli (şoför, temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, garson, koruma ve güvenlik görevlisi), tekniker (makine, inşaat, elektrik-elektronik), mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı kadrolarında personel alımı için başvuruları almıştı.

Dün bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların sözlü sınav tarih/saat/yer bilgisini 17 Mayıs’ta e-Devlet sisteminden “İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebilecekleri belirtildi. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımına yönelik başvuru şartları ve sınav konuları neler? İşte cevabı…

icisleri-bakanligi-1478362.jpg

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni
Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,
3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet
yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAV KONULARI

ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN (Sözlü/Uygulamalı): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği konuları ile uygulamalı olarak Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme) konularından.

AVUKAT POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku konularından.

PROGRAMCI POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler konularından.

MİMAR POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile mesleki bilgiler konularından.

icisleri-bakanligi1.webp

MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN:

Mühendis (Elektrik- Elektronik): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Elektrik Elektronik Ölçme, Elektrik Devreleri, Devre Analizi, Sinyaller ve Sistemler, Elektrik Makineleri, İletkenler, Genel Network ve Bilgisayar Bilgisi, Elektronik Devre Elemanları, Güç Elektroniği, Mikrodenetleyiciler, Lojik Devreleri, Haberleşme konularından.

Mühendis (Makine): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekaniği, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri, Yangın, İş Sağlığı ve Güvenliği konularından.

Mühendis (Bilgisayar): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programcılığa Giriş, Veri Yapıları, Bilgisayar Temel Bilgi, Algoritma Yapıları, Ağ (Network) Sistemleri, Veri Tabanı, Web Programcılığı, İşletim Sistemleri, Ağ Mimarileri konularından.

Mühendis (Harita): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından.

Mühendis (Yazılım): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Web Programcılığı, Network, Java, Excel, Sistem Yazılımı, C#, Veri Tabanı, Bilgisayar Temel Bilgi, Programcılık Giriş konularından.

Mühendis (İnşaat): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar Türleri, Onarım, Güçlendirme, Çelik İnşaat, Geoteknik konularından.

Mühendis (Jeoloji): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile mesleki bilgiler konularından.

TEKNİKER POZİSYONU İÇİN:

Tekniker (Bilgisayar): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (Makine): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (İnşaat): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.

Tekniker (Elektrik-Elektronik): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan.