Hasan Çalışʹın Teklifi emeklileri sevinderecek

Hasan Çalışʹın Teklifi emeklileri sevinderecek
MHP Karaman Milletvekili Op. Dr. Hasan Çalış, sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi konusunda TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi.
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasını isteyen Çalış, teklifinde emeklilik sonrası ikinci bir işte çalışanlardan kesilen sosyal güvenlik destek primlerinin yüzde 3’e düşürülmesini istedi. Çalış, Kanun teklifinin gerekçesinde şu sözlere yer verdi:
 
“Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumu itibariyle pek çok yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahiptir. Bu zenginlik kaynaklarının verimli kullanımı refah ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.
 
Vergiye dayalı ekonomi politikaları yerine, üretimi artıran ve istihdam yaratan milli politikalara ağırlık verilmelidir. Kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılık desteklenmeli, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın doğdukları yerde doymaları sağlanmalıdır. Köyden şehirlere göçü önlemek amacıyla, çiftçilerimize alın terinin karşılığı mutlaka verilmelidir.
 
Tarlada üretim artışıyla başlatılacak olan canlılık başta sanayi olmak üzere her alanda kendisini hissettirecektir. Tarım ürünlerine bağlı sanayi yatırımları artacak ve daha fazla istihdam sağlanacaktır. Herkese yeterli iş, aş ve ekmek kapısı açılacaktır. Böylece, kötü gidişata da dur denilmiş olacaktır. 
 
Bugün ülkemiz, ekonomik açıdan çok zor günler yaşamaktadır. Kriz neredeyse her haneyi vurmuş durumdadır. Mutfak yangın yerine dönmüş, barınma, ısınma, eğitim, ulaşım ve gıda harcamaları artmıştır. Her geçen gün biraz daha ağırlaşan sosyal ve ekonomik koşullar; bir tarafta en küçük giderlerini bile karşılayamayan işsiz vatandaş kesimi, diğer tarafta aldığı emekli maaşı ile geçinemeyen vatandaş kesimi oluşturmuştur. Kısacası, ekonomik kriz işi olanı da, olmayanı da etkileyerek hayatı zorlaştırmıştır.
 
Durum böyle iken, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan pek çok Bağ-Kur, SSK ve memur emeklisi, emeklilik sonrası da çalışmanın veya bir iş kurmanın yollarını aramaktadır. Yeniden istihdam yaratmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya çalışan bu kesimlerin önündeki en önemli engellerden birisi sosyal güvenlik destek primi uygulamasıdır.“dedi