Güngören Belediye Başkanı Sınırsız Yetki Aldı: Protokollerin Detayları Gizlenecek!

Güngören Belediye Başkanı Sınırsız Yetki Aldı: Protokollerin Detayları Gizlenecek!
AKP'li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, vakıf ve derneklerle imzalayacağı protokoller için toplu yetki aldı; böylece, imzalanan protokollerin detayları gizlenecek.

Güngören Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında tartışmalı bir öneri, CHP üyelerinin itirazlarına rağmen AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. AKP'li meclis üyelerinin onayladığı öneriyle Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e, derneklerle ve vakıflarla protokoller imzalaması için geniş yetkiler verildi.

Protokoller Gizlenecek

Belediye meclislerine, vakıf veya derneklerle imzalanacak protokollerin içeriği ve koşulları sunulmalıdır. Ancak Güngören Belediyesi, kamu kaynaklarının kimlere ve ne kadar harcandığını gizlemek için farklı bir yöntem izledi.

Meclis'te kabul edilen öneride şu ifadeler yer aldı: “Belediyemizin daha geniş bir alanda hizmet vermesinin önünü açabilmek, daha çok mecraya daha hızlı ve etkin ulaşabilmek, ortak çalışma yapma ve ortak hizmet projeleri üretmeye teşvik etmek için idare gerek gördüğünde faaliyet gösteren STK’ler, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, üniversite, spor kulüpleri ile birlikte ortak hizmet projeleri ve işbirliği düzenlenmesi, bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası, protokollerin imzalanması hususlarında; Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması…” ifadelere yer verildi.

Böylece, AKP'li Belediye Başkanı Demir, imzalayacağı tüm protokoller için önceden yetki aldı ve bu protokolleri belediye meclis üyeleriyle paylaşmayacak.

Sınırsız Olanaklar Elde Etti

CHP Meclis Grubu adına konuşan Meclis Üyesi İlhan Çetin Keleş ise yaptığı konuşmada şöyle tepki gösterdi: “Sözü edilen teklifte belirtilen kuruluşlarla ortak hizmet projeleri ve işbirliği düzenlenmesine ilişkin yetki isteminin, kapsam, miktar ve süre yönünden sınırlandırılmamış olduğu görülmüş ve geniş kapsamlı bir yetkilendirme olduğu anlaşılmıştır. Özü itibariyle ortak hizmet projeleri kapsamında protokol yapılması, belediye kaynaklarının kullandırılması ve aktarımı ile ilgili bir konudur. Belediye kaynaklarımızın yerinde, dengeli, adil ve verimli kullandırılması konusunda değerli meclisimizin sorumluluğu bulunmaktadır. Yakın geçmiş zamanda kamu yararına hizmet verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren ve ne yazık ki doğrudan veya dolaylı kamu kaynaklarıyla da desteklenmiş olan çeşitli dernek, STK, ticari kuruluş vb. örgütlenmelerden oluşan ‘cemaat yapılanması’nın darbe girişimi ve kamu güvenliğimizi üst düzeyde tehditlerinin yarattığı acı deneyim, hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Bununla beraber dernek ve benzeri statüde kurulmuş bazı yapılanmaların dini değerleri kullanarak laik ve bilimsel eğitim sistemini tehdit edebileceği endişelerini de taşımaktayız.” dedi.