GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANINDAN MESAJ

GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANINDAN MESAJ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık bir mesaj yayınladı.
Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık yayınladığı mesajda şunları belirtti; “Gazeteci; Bilginin küresel bir güç olduğu günümüzde, gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak açısından çok yönlü bir misyonu yerine getirdiği ve bulunduğu toplumun içinde olmakla birlikte bu misyonu gereği toplumun önünde olma zorunluluğu hisseden, bu önemli misyonu gerçekleştirmek için zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, her zaman büyük bir özveri ile çalışan kişilerdir.
 
 Basının objektif esaslar çerçevesinde eleştiri özgürlüğü yoluyla toplumsal denetim işlevini yerine getirmesi, doğruya ve toplumsal yarara ulaşma hedefinin bir parçasıdır.
 
 Kamu yetkililerinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda basın mensuplarına gerekli desteği vermemeleri nedeniyle basit bir habere ulaşmada bile basın mensupları sıkıntılar yaşamaktadır.
 
Özellikle Karamanımızda, gazetecilerin özel haberler yapma konusunda haber kaynağına ulaşmada birtakım imkânsızlıklarla karşılaşmaktadırlar.
 
Bazı kurumların bünyelerinde basın büroları oluşturmamaları, olanların da sadece kurum yetkililerinin açıklamaları ve haberlerinin dışına çıkmamaları, bazı konularda basın mensuplarına gerekli bilgiyi verememeleri nedeniyle birtakım olumsuzluklar yaşanmaktadır.
Bu anlamda ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde, gazetecinin haber alma ve kamuoyunu doğru haberlerle bilgilenme hakkına herkesin katkı vermesi gerektiğine inanıyorum.
 
Özgür ve çok sesli bir medya ortamı; şeffaf yönetim, açık toplum ve bilgi edinme hakkının en önemli teminatı olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
 
Basın, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez bir kurumudur, iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişimler sayesinde katılımcı demokrasi yepyeni bir boyut kazanmıştır. Medya, bu kapsamda kamusal ve sivil hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
 

Bu duygu ve düşüncelerle Gazetecilere ekonomik ve sosyal imkânlar sağlayan ve 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın kabulü nedeniyle ilan edilen Çalışan Gazeteciler Günü`nde, kamu yararı gözeten, tarafsız haber yapan, meslek ahlak ilkelerine bağlı hareket eden,  yazılı ve görsel basınımızın tüm çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.