Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği'nde Değişiklik: İçişleri Bakanlığı'nın Güncellemesi

Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği'nde Değişiklik: İçişleri Bakanlığı'nın Güncellemesi
İçişleri Bakanlığı'nın güncellediği yeni Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği, önemli değişiklikleri içermekte ve uygulamaya geçmiştir.

"Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 'Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 70 yaşını dolduranlar artık fahri trafik müfettişi olamayacaklar ve fahri trafik müfettişleri her ihlale ceza yazamayacaklar.

Yeni Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı tarafından güncellenen yeni Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği'nde aşağıdaki maddeler bulunmaktadır:

  • Müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.
  • Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.
  • Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek.
  • Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.
  • Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.
  • Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.
  • 70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak.
  • Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayı ile sonlandırılabilecek.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak.
  • İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.