ESNAFA SINAVSIZ USTALIK VE ESNAFLIK BELGESİ VERİLECEK

ESNAFA SINAVSIZ USTALIK VE ESNAFLIK BELGESİ VERİLECEK
Ahmet Yenilmez herhangi bir sebeple ustalık ve esnaflık belgesi alamamış kapsam dışı meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflara sınavsız belge verileceğini söyledi.
Oda binasında basın toplantısı düzenleyerek konu hakkında bilgi veren Yenilmez, “14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çıraklık eğitimi uygulaması yapılmayan meslek dallarında mesleki belgelerin verilmesine ilişkin yönetmelik çerçevesinde kapsam dışı meslek dallarında faaliyet gösteren 22 yaşını doldurmuş, en az ilkokul mezunu, 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan Konfederasyonca belirlenen 45 günlük süre içinde ilgili esnaf odalarına müracaatta bulunmaları halinde doğrudan sınavsız Ustalık veya Esnaflık Belgesi verilecektir. Bu hak Konfederasyonumuzca Mesleki Eğitim Kanunu uygulama kapsamı içinde yer alan 131 meslek dalı dışındakilere bir kere mahsus olarak tanınmıştır. Hak sahiplerinin mağdur olmamaları için acilen üyesi oldukları esnaf odasına süresi içerisinde yani en geç 26 Ağustos 2011 tarihine kadar mutlaka başvurmaları gerekmektedir” dedi.

26 Ağustos’a kadar belge almak için bağlı bulundukları odalara başvurmayan esnafların ileriki dönemlerde bu belgeleri alabilmeleri için 700 saat kurs görüp sınava girme zorunluluğu getirileceğini vurgulayan Yenilmez, müracaat etmek isteyen esnafların yanlarında 4 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Diploma veya Ehliyet Fotokopisi ile birlikte bağlı bulunduğu odalara başvurabileceklerini belirtti.