ESNAF VE SANATKÂRLARA MÜJDE

ESNAF VE SANATKÂRLARA MÜJDE
AK Parti Karaman Ekonomik İşler Birim Başkanı Ömer Çetin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı, (ESDEP) ile ilgili basın bildirisi yayınladı.
AK Parti Karaman Ekonomik İşler Birim Başkanı Ömer Çetin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı, (ESDEP) ile ilgili basın bildirisi yayınladı.
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan planda, Türkiye’de esnaf ve sanatkarların, küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uyduramama, yeterli sermayeye sahip olamama, değişen tüketici tercihlerine hızlı cevap verememe, yatırım ve istihdam maliyetlerinin yüksek olması, işbirliği ve ortaklık kültürünün gelişmemiş olması, yenilikçilik ve teknoloji kapasitelerinin yetersiz olması, bilgi teknolojileri kullanımının yetersiz olması ve finansmana erişimde sıkıntı yaşama gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır.
 
Esnaf ve sanatkarların, bu sorunların üstesinden gelebilmesi ve gerekli değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilmesi için, bu kesimin üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu kesime yeni fırsatlar sunulması gerekliliği doğmuştur. Bu hususla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti 60’ıncı Hükümet Programı Eylem Planında, yapısal dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve sanatkarların azami ölçüde yararlanmalarının sağlanacağı ve dönüşümün olumsuz etkilerinin azaltılacağı yönündeki faaliyet ile ilgili olarak, esnaf ve sanatkârların sorunlarının tespit edilmesi ve bundan sonra izlenecek politikaların belirlenmesi amacıyla esnaf ve sanatkara yönelik strateji ve eylem planı geliştirilmesi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.
 
Sayın Başbakanımızın ifadesi ile; Biz Ekonomiyi Göstergelerden, Grafiklerden, Dijital Ekranlardan Değil, Sokaktan, Çarşıdan, Pazardan, Ekonomik Gelişmelerin Sokağa ve İnsanımıza yansımasından Takip Ediyoruz.’’ 
 
Yaklaşık olarak 2 milyon esnaf ve sanatkârı ilgilendiren ve kısa adı ESDEP olan eylem planı 7 öncelikli madde ve 30 tedbirden oluşuyor. Paketteki 7 öncelik şöyle:
 
* Kredi ve finans şartlarının iyileşmesi.
* Vergi istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması.
* Eğitim ve danışmanlığın geliştirilmesi.
* Yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi.
* Altyapı kümelenme ve ortaklık faaliyetlerinin desteklenmesi.
* Hukuki düzenlemelerin yapılması.
* Esnaf ve sanatkarların AB programlarından faydalanmasının sağlanması
 
       Küçük esnafa limitli vergi muafiyeti geliyor

Esnaflara düşünülen somut iyileştirmelerden bazıları ise şöyle:

1 – Basit usulden gerçek usule geçen esnaf ve sanatkarın zor duruma düşmeleri durumunda tekrar basit usulle vergilendirilmelerinin yolu açılacak.
2 - Vergiden muaf esnaf belgesi ile çok küçük ölçekli işyerlerinden belli bir limite kadar vergi      alınmayacak. Kademeli bir biçimde belli limite ulaşanlar vergi dairesinin kapsamına girecek. Bu kapsamdan küçük ölçekli berber, terzi gibi birçok esnaf ve sanatkâr yararlanabilecek.
3 - TESK, Sosyal Güvenlik Kurumuʹ nun yönetim kuruluna girecek. - Esnaf ve Sanâtkarın Milli Prodüktivite Merkezi aidatı kalkacak.
4 - Halk Bankasıʹnın faizde yüzde 50ʹlik desteği devam ettirilecek.
5 - KOSGEB desteklerinden esnaf ve sanatkârların etkin bir şekilde yararlanması sağlanacak.
6 - Altyapı kümelenme ortaklık faaliyetlerinin desteklenmesinde yeni ürün ve üretim modelleri geliştirmek için esnaf ve sanatkârlarla üniversitelerarası işbirliği geliştirilecek.
7 - Avrupa Birliği katılım öncesi yardım aracından yararlanmak için bölgesel yardım edilebilirlik operasyonel programı hazırlandı. Bu programa göre yaklaşık 14 milyon euroluk kaynak, esnaf ve sanatkârlar dahil, ilgili tüm tarafların proje hazırlama ve geliştirme kapasitesini artırmak üzere kullanılacak.