Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurul 2 Ocakʹta yapılacak

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurul 2 Ocakʹta yapılacak
Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu 2 Ocakta yapılacak.
Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince; 02/01/2010 Cumartesi günü saat 11.00’de Seki Çeşme Mah. Hidayet UYSAL Esnaf Sarayı Birinci Toplantı salonu Kat:3 adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 09/01/2010 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacak.

GÜNDEM:
a) Açılış
b) Başkanlık divanının teşekkülü
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
e) Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
g)Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi
i) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
j) Yeni dönem çalışma proğramı ile tahmini bütçenin görüşülmesi
k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespiti
l) Gayri menkul ve taşıt alım satımları ikraz kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek için Yönetim kuruluna yetki verilmesi
m) Dilek ve temenniler
n) seçimler
o) kapanış.