ERCÜMENT YILMAZʹDAN TEKLİF

ERCÜMENT YILMAZʹDAN TEKLİF
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Yılmaz, bir basın toplantısı düzenleyerek tarımda kullanılan elektrik enerjisi ile ilgili temel sorunları açıkladı.
Yılmaz, ülkemizin emek gücü olan çiftçilerin köylülük ve yoksulluktan akılcı tarım platformuna sıçrama yapmasını sağlayarak tarımını geliştirmek ve gelir seviyesini yükseltmenin Karaman Ziraat Odasının hedef olarak seçtiğini belirterek, “Bu şiarımıza tarımın genel bütünlüğü içinde ulaşmak ve gereğini yapmak için bütün gücüyle çalışıyor.
 
Genişçe bir ürün yelpazesine sahip ürünlerini en verimli şekilde üreten karaman çiftçisinin emeğinden doğan haklarının gözetilmesi ve savunulması da elbette Karaman Ziraat Odasının geniş görüşlülüğüyle gerçekleşecektir. Ülkemizde yıllardır uygulanmaya çalışılan ve son yedi yıldır zorla dayatılan liberal ekonomi anlayışının tüm emekçi üretici yoksul halkımızı perişan eden özelleştirme politikaları hızlı ve özensiz bir şekilde devam ediyor.
 
Ülke tarımı ve üreticilerimizin büyük mali çıkmazlar içinde kıvrandığı ortadadır. Her nasılsa bu sistemin uygulayıcılarının ekonomik göstergeleri tarımın büyüme noktasında gösteriyorsa da durum hiç de öyle değildir. Bunların gösterdiği büyümeler sadece büyük şirketler acısından görülen büyümelerdir ki bu durum tamamen bizim dışımızdadır.
 
Ama tarımın asıl lokomotifleri olan küçük ve orta işletmeler yani gerçek çiftçi gerçek üretici borç batağında çırpınmaktadır. Bu durum sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Eğer ürettiği yani alın teriyle yoğunluğu ürünlerin hak ve eşitlik ölçüleri içinde pazara arz edebilir ve emeğinin karşılığını aynı hak ve eşitlik ölçülerinde alabilirse o zaman bu borç sarmalığından kurtulabilir. Bu fırsatı yakalayabilmesi içinde bazı haklı talepleri olacaktır.
 
İşte bu haklı taleplerden olduğunu düşündüğümüz tarım da kullanılan elektrik enerjisinin özelleştirmeleri sonrasında ortaya çıkan aşmazların irdelenmesi isteklerinin odamız meclisine yansımasından sonra Karaman Ziraat Odası Meclisinin kararı gereğince tarımın genel sorunlarını araştırma komisyonunu kurma ve hayata geçirme kararını almıştır. Komisyonumuz ilk çalışma toplantısında tarımın günden güne büyüyen sorunlarının en temeli ve en günceli olan elektrik enerjisinin ve tarıma yansımalarının tüm boyutlar ile tartışmaya açmıştır yapılan değişik çalışmalarından sonra Karaman İlinde tarımsal sulama yapan kooperatiflerden ve kooperatif birliğinden katılımcıların desteğini de alarak bu çalışma raporunu meydana getirmiştir.
 
Karaman Ziraat Odası’nın komisyon çalışmaları tarımdaki diğer sorunları araştırmaya irdelemeye önerileri çözüm sunmaya devam edecektir. Ancak çalışmalar sırasında gördüğümüz tablo yıllardır ihmal edilmiş Türk çiftçisinin sürekli büyüyen ve kangren haline gelmiş bu sorunları aşması ve bir çözüme götürmesi diğer emekçi kesimlerinde konuya duyarlı olması çiftçimize manevi desteği esirgememesi şartına bağlıdır” dedi.
 
Oda Başkanı Yılmaz, bu sorunları dinlendirmeye devam edeceklerini ve çözüm yolları önerip, sorunun takipçisi olmayı uzak görüşlülüklerinin bir gereği olarak gördüklerini belirterek konuya duyarlı tüm halktan destek göreceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.
 
Ziraat Odası Başkanı Ercüment Yılmaz, tarımda kullanılan elektrik enerjisi ile ilgili temel sorunları tarımda kullanılan elektrik enerjisinin tarıma maliyeti ve tarımda kullanılan elektrik enerjisi borçları olarak iki ana başlıkta topladıklarını belirterek, tarımda kullanılan enerji maliyetinin azaltılması biriken enerji borçlarının ödenebilir şekle getirilmesi için oda olarak önerilerinin Enerji maliyetlerindeki KDV yükü indirilmesi, Enerji maliyetlerindeki pay ve fonların tamamen kaldırılması, Tarımda kullanılan elektrik enerjisinin devlet tarafından belli oranlarda indirim uygulaması, Biriken borçların ödenmesinde bu güne kadar tahakkuk eden edecek olan gecikme zammı ve bunlara uygulanan KDV tamamen terk edilerek bu güne kadar yapılan kısmi ödemelerin ise anaparadan düşürülmesiyle geriye kalan anapara kısmının en az 5 yıl ve altışar aylık ödeme şeklinde yapılandırılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.
 
Yılmaz, “Neredeyse üretemez duruma gelen Türk çiftçisinin yerelde Karaman çiftçisinin enerji borçları ödenebilir olma özelliğini yitirmiştir. Bu ezici borç yükü altında yaklaşan bahar aylarıyla birlikte çiftçi yapacağı rutin işlerini bile yapamaz olmuştur. Üretim yapamayan çiftçilerimiz toplumsal yaşamımızda meydana gelecek olumsuzlukların müsebbibi sayılamaz üretmek ve onurlu bir yaşam sürmek bizlerin en doğal hakkıdır” diye konuştu.