EMNİYET ve BELEDİYE BAYRAM TEDBİRLERİNİ ALDI

EMNİYET ve BELEDİYE BAYRAM TEDBİRLERİNİ ALDI
Emniyet ve Belediye vatandaşları huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldı.
Karaman Eminyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Toplumsal birliğimizi sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, Kurban Bayramını  sizlerle beraber kutlamanın mutluluğu içerisindeyim. Yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız;  milli birlik ve beraberliğimizin korunmasına, huzura,  ve millet olarak kendimizi yeniden değerlendirmeye, maddi - manevi değerlerimizi hatırlamaya ve yaşamaya vesile olan, kaygıların,  sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı özel günlerdir.

Kurban Bayramını vatandaşlarımızın rahat ve huzur içerisinde geçirmesi için asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bayram öncesi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu kurban pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde; muhtemel hırsızlık, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları; her hangi bir olumsuzluk olduğunda 155 Polis İmdat  ve  2138641 numaralı telefonlarına bilgi vermelerini,

Bayramlarda trafik yoğunluğunun artması sebebiyle, bazen küçük bir dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının aile ve toplum hayatında yarattığı yıkımı hepimiz yakından görüyor ve yaşıyoruz. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızı, trafik kurallarına uymaya, daha dikkatli davranmaya ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyorum.

Vatandaşlarımızın rahat, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirmek amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir dizi tedbirler alınmıştır.

Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin; taşımacılık yetki belgeleri, zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortaları, takoğrafları, sürücülerin sürücü belgesi, alkol durumu, araçların fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilerek, araçlarda teknik yönden bir eksiklik arıza tespiti halinde gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Trafik kontrollerinde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmasına, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali, video kamera radarlı ekip araçları ile hız denetimleri gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir. Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücüler uyarılarak müsait yerlerde dinlenmeleri sağlanacaktır. Bayramda ağır tonajlı  araçlar gerek görülmesi halinde uygun yerlerde kısa süreler ile trafik akımı  normale dönünceye kadar bekletilmesi gibi birtakım tedbirler alınmıştır.

Bu vesile ile; Karamanlı hemşehrilerimin Kurban Bayramını  en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmelerini dilerim.

İlimizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddelerin kullanımında önemli miktarda artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların mevzuatta açıkça belirlenmemiş olması, izinsiz ve usulüne aykırı kullanım, güvenlik önlemlerinin alınmadan kullanıldığı gözlenmektedir. Ayrıca bu maddelerin  izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku,heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir.

29 Eylül 1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 87/12028 karar sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün” 2’nci, 116’ncı ve 117’nci maddelerinde tabir edilen Piroteknik Maddeler;

a) Şenlik ve İşaret Fişekleri (el maytabı ve çanak maytabı gibi her türlü maytaplar, şenlik, işaret, aydınlatma fişekleriyle veri ve işaret fişekleri, havai fişekler, patlaklı ve yıldızlı roketler ve demir yollarında uyarı amacıyla kullanılan kestane fişekleri gibi her türlü fişekler ve roketleri, sinyal, gök yıldızlı ve kestaneli bombalar, renkli ve renksiz duman ve sis bombaları ile hakem bombası ve yer topları gibi her türlü piroteknik bombaları, ateş çemberi, rozet güneşi gibi her türlü döner mamuller, altın veya gümüş yağmuru, Romen kandili, serpantin, mızrak, Çin ateşi gibi diğer şenlik malzemelerini),

b) Oyun ve Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddeler (içinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesini, adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, İspanyol maytapları, şenlik mumları gibi klorat ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemelerini, şerit halindeki kağıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları, mukavva kapsüllerini) ifade eder.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66’ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak;

1-Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışını sadece piroteknik madde üreticileri, 1’inci grup perakende av bayileri ve 2’nci veya 3’üncü grup piroteknik madde satış izni bulunanlar yapacaktır. Bunların dışında bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı, hırdavatçı v.b. gibi işyerlerinde oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışı yapılmayacaktır.

2-Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin Karaman ili dahilinde 12 yaşından küçüklere satılması ve 12 yaşından küçüklerin bu maddeleri kullanması,

3- Şenlik ve işaret fişeklerinin Karaman ili dahilinde 18 yaşından küçüklere satılması,

Karaman Valiliğinin Piroteknik Maddelerin Satışı ve Kullanılmasına ilişkin 2006/598 nolu Tebliğleri ile yasaklanmıştır.

Yasağa uymayanlar hakkında;

Eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesi “Emre aykırı davranış”, 36’ncı maddesi “Gürültü” hükümleri uyarınca,

Konunun suç teşkil etmesi halinde ise; ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170’nci maddesi “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, 174’üncü maddesi “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi” ile 87/12028 sayılı Tüzüğün 129’uncu ve 130’uncu maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”
 
Bayramlarımızın en önemli etkinliklerinden birisi de mezarlık ziyaretleri. Çok büyük bir kalabalığın oluştuğu mezarlıklarda, mezarlık içinde araçların oluşturacağı izdihamı önlemek için mezarlık içine araç alınmıyor. Bu durumdan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız olumsuz etkileniyorlar.
Arife günü mezarlıkları ziyaret etmek için gelen bu vatandaşlarımız belediyemizce görevlendirilen araçlarla taşınacak.
Mezarlıklar içerisinde trafiğin sıkıntı yaratması ve kabristana kadar gidemeyen bazı vatandaşlarımızın daha iyi imkânlar doğrultusunda ziyaretini gerçekleştirebilmesi için düşünülen uygulama sadece arife günü hizmet verecek.
Yine kurban satış ve kesim yerleri zabıta ekiplerimizce 24 saat kontrol altında tutulacak.

Denetimler bayram süresince devam edecek, ayrıca halkımız her türlü şikâyet ve isteklerini, 153 ve 226 40 40 nolu telefonlara bildirebilecekler.