EĞİTİM ÇALIŞANLARINN SORUNLARI DİNLENDİ

EĞİTİM ÇALIŞANLARINN SORUNLARI DİNLENDİ
Eğitim-Bir-Sen üyesi şef, memur, ve hizmetliler Kale Ongun Tesislerinde arabaşı akşamında bir araya geldiler.
Okul ve kurumlarda çalışan genel idare hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfındaki eğitim çalışanları, sorunlarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.  Tanışma ve arabaşı ikramının ardından sorunların görüşüldüğü toplantı yapıldı.
 
 
 
Toplantının başında bir konuşma yapan Şube Başkanı Yunus Özdemir, sendikanın varoluş gerekçesini açıkladıktan sonra şunları kaydetti: “Biz Eğitimciler Birliği Sendikası olarak gururla önemli kazanımların sağlandığı toplu sözleşmeye imza attık. Adım adım yetkili sendika olmaya doğru gidiyoruz. Kongreden sonra ülke genelinde ve ilimizde çok sayıda yeni üyemiz Eğitim-Bir Sen ailesine katıldı. Bu güçlü ve büyük aileye katılacak daha pek çok arkadaşımız var. Sorunların dile getirilmesinde ve çözümünün sağlanmasında güçlü ve samimi olmak önemlidir.
 
 
 
Eğitimi çalışanlarının sorunlarını bir bütün olarak ele almadan çözüm bulamayız. Sendikamız öğretmenlerin yanında genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarının çözümü için ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan sonuç almaya başladık. Diğer sendikalara sormak lazım; Eğitim çalışanları için ne kazanımlar sağladınız? Birileri diyor ki sorunları biz çözeceğiz. Bu ne kadar gerçekçi Konfederasyonu bile olmayan bir sendika hangi sorunları çözecek?
 
Değerli eğitim çalışanları bir okulda müdür ne kadar kıymetli ise okulun öğretmeni, şefi, memuru, hizmetlisi de o kadar kıymetlidir. Eğitim çalışanlarını birbirinden ayırmak doğru değildir. “
 
 
 
Başkan Özdemir, katılarından dolayı üyelere teşekkür etti. Daha sonra Teşkilatlanma Sekreteri Recep Gedikli Sendikanın çalışmaları ve kazanımlar hakkında bilgi verdi.
 
 
 
Şefler adına söz alan Abdullah Kayar: Tüm kamu dairelerinde çalışan şef, memur ve hizmetliler arasında ücret birlikteliğin sağlanması, şeflere verilen ek derslerin yerine başka bir isimle maaş düzenlemesi yapılmasını için girişimlerde bulunulmasını istedi.
 
 
 
Sözleşmeli 4/C’li personeller adına söz alan Yasin Ülkümen: 4/C’li personellerin bir çok kazanımlardan mahrum olduklarını, görev tanımlarının olmadığını, eğitim ve vasıflarına göre istihdam edilmediklerini dile getirerek bu sorunların çözümü için girişimlerde bulunulmasını istedi.
 
 
 
Memurlar adına söz alan Ahmet Ünver, Mustafa Şeker, Yahya Kaygısız: Eğitim ödeneğinin tüm eğitim çalışanlara verilmesi, hizmetli ve memur atama ve yer değiştirmelerinin bir düzene bağlanması, görevde yükselme sürelerinin daha kısaltılması, görev tanımlarının netleştirilmesi, ödüllendirmelerin kriterinin belirlenmesi ve hakkaniyet çerçevesinde yapılması, sınav görevlerinin eşit dağıtılması gibi konuları dile getirerek çözüm için çalışılmasını istediler.
 
 
 
Sendika Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından dile getirilen sorunlarla yönelik sendika çalışmaları ve gelinen aşamalarla ilgili açıklamalar yapıldı.
 
Karamanın Sesi