Eğitim Bir-Sen Öğretmenler Gününü kutladı

Eğitim Bir-Sen Öğretmenler Gününü kutladı
Eğitim Bir-Sen Karaman Şubesi Başkanı Kasım Aydoğdu 24 Kasım Öğretmen günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Kasım Aydoğdu yayınladığı mesajda, Öğretmenlerin görevleri, sosyalleşme ve yaşamın bir kıyısından tutunmaya çalışma süreci içerisinde insanlığın ve içinde yaşadığı toplumun birikimini edinmeye muhtaç bireyleri yetiştirmek ve toplum içerisine katmaktır.

Öğretmenliğin Fedakârlık Mesleği olduğunu belirten Kasım Aydoğdu; Öğretmenlerimiz öğretme sürecinde öğrencilerine karşı insani ve vicdani yönlendirmelerin etkisiyle ücret karşılığı yapılan bir işin hakkını vermenin çok daha ötesinde bir fedakârlık ortaya koyarak çalışmakta olduklarını söyledi.

 

Kasım Aydoğdu konuşmasının devamında şunları söyledi, “ Öğrencilere karşı ortaya konulan fedakârlıklar bir aydın sorumluluğudur. Ancak öğretmenlerimiz ülkemizde öğretmeni önemseyişin sadece lafta oluşu dolayısıyla eşinden, çocuklarından, saygınlığından ve yaşam düzeyinden de fedakârlıkta bulunmak zorunda kalmaktadırlar.
 
Ülkemizi yöneten idarecileri yetiştiren öğretmenler, öğretmenler gününde bir iki güzel cümle ve bir kuru teşekkürle yâd edilmekte; yöneticilerimiz, öğretmenlerin sorunlarını çözecek, özellikle ekonomik anlamda öğretmenin tüm hassasiyetini eğitim hizmetine odaklamasını sağlayacak bir rahatlamaya vesile olacak adımları atmaktan imtina etmektedirler.
 

Oysa öğretmeni yaşamın sıkıntılarından kurtarmak toplumun geleceğini garanti altına almak demektir. Bugün öğretmenlerimiz yaşam gailesi nedeniyle öğretmenlikten arta kalan zamanlarında şoförlük yapmaya ve pazarlarda limon satmaya devam etmektedir.

Öğrenci, veli ve toplum karşısında öğretmenin saygınlığına gölge düşüren ve öğretmenin etkinliğini azaltan bu durumun giderilmesi öğretmenlerin yetiştirdiği devlet adamlarının öğretmenlere teşekkür bağlamında birincil görevidir.

 

Konfederasyonumuz Memur-Sen, Hükümetle gerçekleştirdiği toplu görüşmelerde kamu çalışanlarının beklentilerini gerçekleştirme doğrultusunda yoğun çaba göstermiş, sosyal konularda mesafe almış ancak ekonomik konularda Hükümet kanadından duyarlı bir yaklaşım ortaya konulmamıştır. Ekonomik konulara ilişkin 2010 Bütçesi’nin Meclis’te görüşüldüğü şu günlerde Konfederasyonumuz öncülüğünde eylemlilik sürecimiz devam etmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yetkili sendika olan sendikamız, eğitim çalışanlarının çalışma koşullarının rahatlatılmasına yönelik Kurum İdari Kurulu’nda sürdürdüğü çalışmalarıyla 21 maddelik bir mutabakata imza atmıştır. Eğitim camiasında zihinleri çokça meşgul eden, mağduriyetlere neden olan kimi konuların çözülmesinin eğitim camiasını rahatlatacağını düşünüyoruz. Bu hususlardan bazılarını paylaşmak istiyorum.
 
Başbakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanan 2007/21 sayılı Genelgenin 4’üncü maddesinde ‘kurumlarca yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması’ genel ilkesinden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı’nca, çalışanlara maaşları karşılığında bankalarca verilen promosyonların tamamının verilmesi yönünde bir düzenleme yapılacaktır.

•          Milli Eğitim Bakanlığı personelinin uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans eğitimi yapabilmelerine imkân sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) nezdinde girişimde bulunulacaktır.

•          Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişiklik çalışmalarında; Bakanlığın öğretmen kadrolarına ilgili mevzuatına göre atama izni alınan kadrolardan en az % 7’sinin açıktan ve kurumlar arası yeniden atamalar için ayrılması yönünde düzenleme yapılacaktır.

•          Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde yer alan “11/06/2000 tarihinden sonra Bakanlık kadrolarına ilk defa atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabidir” ifadesinin 2006 yılına alınması yönünde düzenleme yapılacaktır.

•          İsteğe bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin aynı anda gerçekleştirilmesi için düzenleme yapılacaktır.

•          Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmaların sonuçlandırılması sağlanacaktır.

•          Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeni bir düzenlemeyle sınav açılmasına yönelik çalışmalar başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.

•          İlköğretim müfettişlerinin statüleriyle özlük ve mali haklarında iyileştirmeye yönelik başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır.

•          Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelin yer değiştirmelerine ilişkin mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

•          Ders yılı içerisindeki iş günlerinde çeşitli nedenlerle tatil edilen günlerde ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin söz konusu günlere denk gelen ders görevlerini yapmış sayılmaları hususunda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişiklik yapılacaktır.

•          Eğitim kurumları yöneticilerinin aylık karşılığı haftada 6 saat olan zorunlu derse girmelerinin, haftada 6 saate kadar biçiminde esnetilmesine yönelik mevzuatta değişiklik yapılması için çalışma başlatılacaktır.

•          Tedavi ile ilgili her türlü giderlerin zamanında ödenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

            Tüm eğitim çalışanlarının Öğretmenler Günü’nü kutluyor, aramızdan ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sorunların en aza indirildiği bir çalışma hayatı beklentisiyle tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum.