DSİ 1.273 Personel Alımı 2024! Son Tarih 15 Mayıs!

DSİ 1.273 Personel Alımı 2024! Son Tarih 15 Mayıs!
Devlet Su İşleri, 1.273 personel alımı 4’üncü yedek adaylarına ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Bu kapsamda, kadrolara yedek olarak yerleşen adayların evraklarını 15 Mayıs’a kadar teslim etmeleri gerektiği ifade edildi. İşte detaylar…

Devlet Su İşleri, (DSİ) sık sık yeni iş ilanları yayımlayarak iş arayanların umudu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde 1.273 personel alımı yapacağını duyuran DSİ, bu alıma ilişkin 4’üncü yedek adaylar için yeni bir duyuru paylaştı.

DSİ sayfasından yayımlanan duyuruda, DSİ merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere mühendis, büro personeli, destek personeli (temizlik) ve koruma ve güvenlik görevlisi sözleşmeli pozisyonlara yedek olarak yerleşenlerin talep edilen atamaya esas evraklarını 15 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

dsi1.jpg

MÜHENDİS ve BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA ATANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekiyor)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekiyor. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecek.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan için DSİ’nin resmi internet sitesini ziyaret etmek gerekiyor.

9- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

10- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi. (Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekiyor.)

11- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.